Få gode råd fra PLF til samarbejdet med den biologiske familie

Skrevet af jdh

maj 24, 2022

Få gode råd fra PLF til samarbejdet med den biologiske familie

Samarbejdet med plejebarnets biologiske familie påvirker i høj grad plejefamiliens psykologiske arbejdsmiljø.

Biologiske forældre og plejeforældre har ofte meget blandede følelser for hinanden. Og forholdet er præget af store ambivalens: De biologiske forældre vil gerne se, at deres barn er i gode hænder, at plejefamilien tager sig godt af deres barn, og at barnet er glade for dem.

Samtidig oplever de biologiske forældre også, at deres barns tilknytning og følelser for plejeforældrene kan være truende for deres ønske om at få barnet hjem igen, eller at deres betydning i barnets liv bliver mindre og mindre. Dette kan være svært at bære og svært at tale om og sætte ord på.

Plejeforældre forstå godt vigtigheden i, at plejebarnet kender til sit ophav, til sin biologiske familie og kan godt forstå den ambivalens, der følger deres relation.

Forstår ikke, hvorfor barnet blev anbragt

Ofte handler samarbejdsproblematikker mellem plejefamilien og plejebarnets biologiske familie om, at de biologiske forældre mangler forståelse for, hvorfor barnet blev anbragt eller forbliver

anbragt. Derfor mener vi i PLF, at den biologiske familie/forældrene skal have bedre hjælp til forstå anbringelsen, til at bearbejde deres sorg over anbringelsen og det at ”miste” sit barn.

Det er så vigtigt, at plejebarnets biologiske forældre og plejeforældrene kan samarbejde for at undgå at plejebarnets indbyrdes loyalitetskonflikt ikke vokser og bliver til et stressmoment i deres hverdag.

Konflikter mellem plejeforældrene og biologiske forældre er skadelige for plejebarnets udvikling, uanset hvad konflikten handler om.

Flere undersøgelser viser, at plejeforældrenes indstilling til plejebarnets biologiske forældre har betydning for barnets selvopfattelse, selvtillid og respekt for sig selv.

Hvis det er muligt, så skal en hyggelig stemning ved samværet.

 

PLF anbefaler

PLF har nogle anbefalinger for håndtering af kontakten og den sociale relation med plejebarnets forældre/familie:

 • I skal have en forstående og accepterende holdning over for forældrene. Det er svært at have sit barn anbragt
 • I skal være forudsigelige og kunne være omsorgsfulde over for forældrene. I skal kunne bære deres følelser fra at være ked af det til at være vred
 • I skal altid tale positivt med eller om forældrene, når plejebarnet er i nærheden
 • I skal skabe fælles mål med plejebarnets biologiske forældre for plejebarnets liv
 • I skal være tydelige om, at I ikke vil tage barnet fra dets biologiske familie

 

PLF’s anbefalinger for samværet

Når kontakten med sårbare forældre kan bære stress og forvirring med sig, og når kommunikationen og relationen til plejebarnets biologiske familie er svær, så er det vigtigt at

 • sætte klare rammer for samværet og kommunikation
 • have orienteret biologiske forældre om, hvordan samværet holdes. Lav en plan for hver enkelt gang og over tid
 • samværet bliver rutinepræget.
 • starte samværet med hyggetid ved bordet, hvor der kan tales om stort og småt
 • have praktiske gøremål i samværet, fx at samle sten til at male på, gøre klar til bål og snobrød osv.
 • gøre besøgende korte. Det er ofte nemmere end lange besøg
 • være opmærksom på, at plejebarnets forældre ikke altid magter at forholde sig til deres barns liv i plejefamilien (de kan ofte være meget optaget af deres egen problematikker)
 • have tid til at lytte til plejebarnets forældre. Mange biologiske forældre har selv haft en hård barndom og har brug for at blive set og hørt

Kommentar fra andre faggrupper

Både sagsbehandler og familieplejekonsulenter peger på, at samarbejde med plejebarnets biologiske netværk er den hyppigste årsag til konflikt.

Ofte opstå konflikten i forholdt til, hvor ofte plejebarnet skal have samvær med sin biologiske familie.

Her anbefaler PLF:

 • at plejeforældrene dokumenterer, hvordan plejebarnet reagerer før, under og efter samværet
 • at have dokumenter med dato, hvem der er til stede og uden vurderinger – dem overlader vi til sagsbehandleren
 • at kontakte din familieplejekonsulent for at få hjælp og sparring
 • at orientere plejebarnets sagsbehandler og bede om et statusmøde for samvær, hvor din/jeres dokumentation danner grundlag for drøftelsen.

Kontakt PLF

Oplever I, at der ikke er hjælp af få af den anbringende kommune, er det vigtigt, at I kontakter fagforeningen for at få hjælp og vejledning.