Få styr på reglerne efter den nye ferielov. Især i forhold til den 5. ferieuge

Den nye ferielov gælder for alle lønmodtagere og også for plejefamilier.

Ferieloven gælder også for plejefamilier. Det har Arbejdsdirektoratet har slået fast.

Dog er reglerne for den 5. ferieuge ikke helt de samme, som hos andre. Og så holder vi jo næsten alle ferie med vores plejebørn.

Er du i tvivl om de generelle regler for lønmodtagere, så får du de væsentligste her:

  • Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned, du er ansat.
  • Ferieåret 2021/2022 er de 12 måneder, der startede den 1. september 2021 og løber til og med den 31. august 2022.
  • Ferieafholdelsesperioden 2021/2022 er de 16 måneder, der startede den 1. september 2021 og løber til og med 31. december 2022.
  • Du har ret, men ikke pligt til at holde 4 ugers ferie.
  • Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september. Hovedferien skal varsles med 3 måneder, øvrig ferie med 1 måneds varsel.
  •  Har du ikke optjent betalt ferie, har du mulighed for at lave en aftale om ferie på forskud, altså holde ferie, før den er optjent.
  • Har du ret til ferie med løn, får du et ferietillæg på 1 procent af den ferieberettigede løn. Tillægget udbetales 2 gange om året. Med maj-lønnen for perioden 1. september – 31. maj. Med august-lønnen for perioden 1. juni – 31. august.
  • Er du forhindret i at holde ferie, for eksempel på grund af sygdom, kaldes det for en feriehindring, og ferien kan overføres. Der kan overføres op til 4 ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode.

Du kan læse, hvad der gælder for den 5. ferieuge i artiklen om, hvad kommunen må i forhold til ferie. Læs her

Her kan du se Ferieloven