PLF - stillede spørgsmål til Socialordførene inden FV2019

Plejefamiliernes Landsforening er en fagforening som udelukkende arbejder for plejefamilier.

Her i valgkampen er det vigtigt for os og vores mange plejeforældre at vide, hvad politikerne står for med hensyn til anbragte og udsatte børn og unge samt plejefamilierens arbejdsforhold generelt.

Vi har derfor bedt de politiske repræsentanter for børne- og socialområdet, om at svare på 10 spørgsmål om anbringelsesområdet.

Tak for samarbejdet og fortsat god valgkamp, vi ser frem til det videre samarbejde med Jer.

A kasse i PLF

Min A-kasse er en af landets billigste a-kasser, der giver dig en lang række fordele som medlem heraf. Min A-kasse har en lang historie bag sig, og derfor har de også mange års erfaring med i bagagen. Det er ikke altid til at finde hoved og hale i al den information, der er at finde på hjemmesiderne for diverse a-kasser og fagforeninger. Derfor har vi her samlet næsten alt, hvad du bør vide om Min A-kasse, hvis du har en interesse i dem, og hvad de kan tilbyde. Ved at læse med her vil du med stor sandsynlighed finde frem til svar på de potentielle spørgsmål, som du måtte stå med. Her finder du nemlig både information om, hvem de er, hvad de kan tilbyde og meget mere.

Se mere information omkring ydelser og indmeldelse via links herunder

Indmeldelse

Dagpenge

Dagpengesatser

Ferie og feriedagpenge

Efterløn

Dagpengeret ved seniorordninger

Pjecer og blanketter

Vigtig information, når du laver din indmeldelse i Min A Kasse er det vigtigt at oplyse, at du er plejefamilie.

Hvem er Min A-kasse?

Min A-kasse er en af de ældste a-kasser i Danmark. Den er nemlig stiftet helt tilbage i 1914, hvilket betyder, at de har mere end 100 års erfaring inden for faget. De startede som en a-kasse, der var målrettet en specifik faggruppe og dermed en ret lille gruppe medlemmer, der nu efter 100 år blevet til en a-kasse og forsøger at favne så bredt som muligt, når det kommer til medlemmer. Med så mange år på bagen har de haft stor mulighed for at udvikle sig igennem årenes løb, og det er netop, hvad de har gjort. Som sagt har de ændret deres målgruppe, hvilket betyder, at de i dag optager stort set alle medlemmer, så længe de er lønmodtagere eller selvstændige. Min A-kasse er derfor blevet en a-kasse, som er tiltænkt alle. I dag samarbejder de også med hele seksten forskellige faglige organisationer, hvilket gør, at de er kendt og vidende på mange områder. PROSA er en underafdeling til Min A-kasse, og det er derfor også en af de faglige organisationer, som Min A-kasse står i tæt samarbejde med. Du kan se de andre faglige organisationer, som de står i tæt samarbejde med lige her.

Rabat på forsikringer

Nå du bliver medlem af fagforeningen i PLF, får du tryghed med i dit medlemskab. Vi sørger også for tryghed i form af forsikringer.

Gruppeliv

Som medlem af Serviceforbundet er du automatisk dækket af en gruppelivsforsikring, som sikrer dine efterladte en sum penge, når du dør.
Se her, hvordan dine efterladte er sikret, når du dør

Gratis fritidsulykkesforsikring gennem ALKA de første 3 måneder

Når du melder dig ind i en af de fagforeninger, der er tilknyttet Serviceforbundet, heriblandt Plejefamiliernes Landsforening, får du automatisk de første 3 måneders fritidsulykkesforsikring helt gratis, hvis du på indmeldelsesblanketten siger Ja tak til forsikringen. Efter de 3 måneder betaler du kun 37 kroner om måneden. Du kan i næste afsnit læse mere om fritidsulykkesforsikringen.

Billig fritidsulykkesforsikring

Du får tilbud om en billig fritidsulykkesforsikring for kun 37 kroner om måneden. Normalpris for ikke-medlemmer er 80 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen sikrer dig en erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Du er dækket i hele verden.

Fritidsulykkesforsikringen dækker:

  • Invaliditet/varige mén
  • Dødsfald
  • Skader på dine tænder
  • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
  • Hjemtransport fra ferie i Europa

Langt de fleste medlemmer siger ja tak til det gode tilbud om fritidsulykkesforsikring. Er du kommet til at sige nej tak? Du kan stadig nå at blive dækket. Ring til os på telefon 70 15 04 00, så sørger vi for, at du også bliver dækket, hvis du kommer til skade.

Se her, hvordan dine efterladte er sikret, når du dør

Hvordan er du dækket? Se det her

4 ud af 5 medlemmer oplever at spare penge ved at skifte til Alka

Du kan spare penge ved at tegne den særligt billige forbundsindboforsikring, men du får også 10% rabat på andre forsikringer. Det betyder, at 4 ud af 5 medlemmer sparer penge ved at samle deres forsikringer hos Alka.

Vil du også spare penge på dine forsikringer? Se her hvordan

Fuldtidsmedlemskab

Er for medlemmer med 6 eller flere vederlag (total)

Deltidsmedlemskab

er for medlemmer der har 3 - 5 vederlag (total)

Minimedlemskab

er for medlemmer der har 1-2 vederlag (typisk aflastning eller netværks plejefamilier)

Bemærk, alle medlemstyper her oppebærer de fulde fordele som fagforeningsmedlem af Plejefamiliernes Landsforening og Serviceforbundet.

Interesse medlemskab

Interesse medlemskab giver dig adgang til de fleste af de aktiviteter der afholdes af Plejefamiliernes Landsforening, herunder adgang til netværksmøder, kursus- og temadage.
Der vil i nogle tilfælde kunne være forskel på deltagerbetaling mellem interesse- og fagforeningsmedlemmer.

Du vil ligeledes IKKE have adgang de ydelser der kommer via fagforeningsdelen, typisk advokathjælp, forsikrings fordele, lønsikring, pension, og lignende.

 

Arbejdsmarkedspension

Plejefamiliernes Landsforening har forhandlet en frivillig pensionsaftale på plads med Pension Danmark. Vi vedlægger et link til medlemmer, så de kan tilmelde sig pensionen. Der forventes et minimums beløb som indbetales på 6% og man kan derudover indbetale mere. Man vil også kunne rykke andre pensionsordninger over til PensionDanmark gebyrfrit (det kan være der kan komme gebyr fra jeres tidligere pensionsordninger men der vil ikke være gebyr fra PensionDanmark).

De tekniske ting omkring oprettelse er ikke helt på plads, da det er vigtigt for både os og PensionDanmark at det kun er vores medlemmer som bliver oprettet.
Vi udsender brev med link til alle vores medlemmer om kort tid.

Kan jeg som netværksplejefamilie være medlem hos Plejefamiliernes Landsfortening

Og vil PLF arbejde for netværksplejefamiliernes vilkår
– JA –
netværksplejefamilier er særdeles velkomne som medlemmer på lige vilkår med andre plejefamiler.

I Plejefamiliernes Landsforening ved vi at pengene godt kan være små når man ikke får vederlag, men kun får til barnets kost og logi. Derfor har vi lavet et kontingent der dækker 0-2 vederlag. Prisen er 119 kr. og er fradragsberettiget.

Strejke er et etisk problem for plejefamilier.

Vi betaler til en strejkekasse i Serviceforbundet i solidaritet, men vi udvikler andre pressionsmidler som kan bruges overfor kommuner der ikke vil være ordentlige overfor deres plejefamilier.

Kan jeg melde mig ind, når jeg er medlem af en anden fagforening?,

På den ekstraordinære generalforsamling, blev der besluttet at vi vil tilbyde et billigere kontingent til de som har behov for at være organiseret i forbindelse med deres arbejde i en anden forhandlingsberettiget fagforening.

Plejefamiliernes Landsforening vil tilbyde medlemskab på specielle vilkår, hvis de er organiseret i forbindelse med deres primære jobfunktion.

Kontakt vores sekretariat på telefon 24259007 for at høre mere derom.

Nej

Plejefamiliernes Landsforening er organiseret under Serviceforbundet der er en paraplyorganisation for en række mindre fagforbund. Plejefamiliernes Landsforening er derigennem medlem af FH Fagbevægelsens Hovedorganisation. PLF er stadig en selvstændig forening med egen ledelse og vedtægter.

Regler om dagpengeretsom Plejefamilie

Hvad skal der til at få dagpenge?

For at have ret til at få dagpenge skal du:

  • ·       Have været medlem i en a-kasse i mindst et år.
  • ·       Opfylde opholdskravet (læs mere på Min A-kasses hjemmeside).
  • ·       Have optjent en dagpengeret.

Sådan optjener du en dagpengeret som familieplejer

Dagpengesystemet skelner mellem forskellige måder at optjene dagpengeret. Der er nemlig forskel på, om du er helt ny i dagpengesystemet, eller om du har optjent en dagpengeret før.

Ny i dagpengesystemet

Du optjener dagpengeret baseret på din indkomst, når du er ny i dagpengesystemet. Det betyder, at du i 2019 har optjent ret til dagpenge, når du har tjent 233.376 kr. som er indberettet til Indkomstregistret inden for 3 år. Du kan dog kun medregne op til 19.448 kr. pr. måned.

Eksempel:

Hvis du får 4 normalvederlag og derved tjener 17.228 kr. om måneden, er du 14 måneder om at optjene dagpengeret (233.376  17.228). Hvis du derimod får 5 normalvederlag og derved tjener 21.535 kr. om måneden, er det kun de 19.448 kr.pr. måned, der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Hvis du allerede er i dagpengesystemet

Har du fået dagpenge før og stadig har noget af din ret tilbage, genoptjener du en ny ret via arbejdstimer i stedet for indkomst. Det betyder, at du har optjent en ny dagpengeret, når du har fået indberettet 1.924 timer til Indkomstregistret inden for 3 år.

Som familieplejer er indtægten ukontrollabel. At indtægten er ukontrollabel betyder, at der ikke er en naturlig sammenhæng mellem indtægten og arbejdstiden – sag på en anden måde: flere timers indsats betyder ikke højere indtægt. Ukontrollabel indtægt skal omregnes til timer med valideringssatsen, som i 2019 er på 121,30 kr. pr. time.

Hvad kan du så få i dagpenge?

Din dagpengesats afhænger af, hvad din indkomst har været i de 12 måneder med den højeste indkomst inden for 24 måneder før du fik dagpengeretten. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder, ses der på de seneste 36 måneder i stedet. Du får 90 % af din gennemsnitlige månedsindkomst, dog aldrig mere end den højeste dagpengesats på 18.866 kr. om måneden.

Sådan beregner min A-kasse din dagpengesats

Min A-kasse vælger de 12 måneder inden for de 24 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem. Er der mindre end 12 måneder med indtægt, beregner Min A-kasse på det antal måneder med indtægt der er.

Eksempel:
Du har de seneste 24 måneder haft:

·       14 måneder, hvor du har fået 4 normalvederlag og derfor havde en indtægt på 17.228 kr. om måneden.

·       10 måneder, hvor du har fået 6 normalvederlag og derfor havde en indtægt på 25.842 kr. om måneden.

Min A-kasse beregner satsen på de 12 bedste måneder. Det vil sige 10 måneder med indtægt på 25.842 kr. og 2 måneder med indtægt på 17.228 kr. Det giver et samlet beregningsgrundlag på 292.876 kr.

Din dagpengesats er 90 % af sin hidtidige indtægt pr. måned fratrukket arbejdsmarkedsbidraget på 8 %, da man ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge. Den beregnede dagpengesats er (292.876 kr.  0,92 0,9 12) 20.208,44 kr.

Dagpengesatsen kan dog aldrig være større end den højeste dagpengesats, som i 2019 er på 18.866 kr./måned. Så du får højeste dagpengesats.