FAQ - ofte stillede spørgsmål

I forbindelse med PLF overgang til Fagforening, er der mange spørgsmål til vores administration.

Herunder vil du kunne finde svar på nogle af de spørgsmål du kunne have.

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til Plejefamiliernes Landforening  på tel.: 2425 9007

Tilføjelse til indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling den 22. Juni 2019

Et medlem har gjort bestyrelsen opmærksom på, at en ekstraordinær generalforsamling kræver en motiveret dagsorden. Den udsendte dagsorden var ment som bestyrelsens motiverede dagsorden, men for god ordens skyld skal vi i klar tale motivere indkaldelsen:

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens forslag til nye vedtægter, fremtidige kontingenter, bestyrelseshonorarer og næste års budget, ligesom bestyrelsen vil fremlægge dens tanker omkring foreningens fremtidige virke.

De nye vedtægter er nødvendige for vort medlemskab af Serviceforbundet og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Jfr. nuværende vedtægt fastsættes kontingenter og bestyrelseshonorar af generalforsamlingen, og bestyrelsens forslag til næste års budget, der ændres fra generalforsamlingen af 9. marts 2019 pga. kontingentændringerne, godkendes af samme.

Tilmelding til generalforsamlingen

A kasse i PLF

 

Se mere information omkring ydelser og indmeldelse via links herunder

Indmeldelse

Dagpenge

Dagpengesatser

Ferie og feriedagpenge

Efterløn

Dagpengeret ved seniorordninger

Pjecer og blanketter

 

 

 

 

 

Fuldtidsmedlemskab

Er for medlemmer med 6 eller flere vederlag (total)

Deltidsmedlemskab

er for medlemmer der har 3 - 5 vederlag (total)

Minimedlemskab

er for medlemmer der har 1-2 vederlag (typisk aflastning eller netværks plejefamilier)

Bemærk, alle medlemstyper her oppebærer de fulde fordele som fagforeningsmedlem af Plejefamiliernes Landsforening og Serviceforbundet.

Interesse medlemskab

Interesse medlemskab giver dig adgang til de fleste af de aktiviteter der afholdes af Plejefamiliernes Landsforening, herunder adgang til netværksmøder, kursus- og temadage.
Der vil i nogle tilfælde kunne være forskel på deltagerbetaling mellem interesse- og fagforeningsmedlemmer.

Du vil ligeledes IKKE have adgang de ydelser der kommer via fagforeningsdelen, typisk advokathjælp, forsikrings fordele, lønsikring, pension, og lignende.

 

Arbejdsmarkedspension

Plejefamiliernes Landsforening har forhandlet en frivillig pensionsaftale på plads med Pension Danmark. Vi vedlægger et link til medlemmer, så de kan tilmelde sig pensionen. Der forventes et minimums beløb som indbetales på 6% og man kan derudover indbetale mere. Man vil også kunne rykke andre pensionsordninger over til PensionDanmark gebyrfrit (det kan være der kan komme gebyr fra jeres tidligere pensionsordninger men der vil ikke være gebyr fra PensionDanmark).

De tekniske ting omkring oprettelse er ikke helt på plads, da det er vigtigt for både os og PensionDanmark at det kun er vores medlemmer som bliver oprettet.
Vi udsender brev med link til alle vores medlemmer om kort tid.

Gratis medlemsskab for nye medlemmer, gælder frem til 1.juli 2019.
Det endelige kontingent niveau skal godkendes på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2019.

Har Plejefamiliernes landsforening en A-kasse
- JA -

Plejefamiliernes Landsforening er indgået i samarbejde med "Min A-kasse". Du kan se mere på www.min-a-kasse.dk hvor du også kan foretage flytning af A Kasse

Kan jeg som netværksplejefamilie være medlem hos Plejefamiliernes Landsfortening

Og vil PLF arbejde for netværksplejefamiliernes vilkår
– JA –
netværksplejefamilier er særdeles velkomne som medlemmer på lige vilkår med andre plejefamiler.

I Plejefamiliernes Landsforening ved vi at pengene godt kan være små når man ikke får vederlag, men kun får til barnets kost og logi. Derfor har vi lavet et kontingent der dækker 0-2 vederlag. Prisen er 119 kr. og er fradragsberettiget.

Strejke er et etisk problem for plejefamilier.

Vi betaler til en strejkekasse i Serviceforbundet i solidaritet, men vi udvikler andre pressionsmidler som kan bruges overfor kommuner der ikke vil være ordentlige overfor deres plejefamilier.

Kan jeg melde mig ind, når jeg er medlem af en anden fagforening?,

- ja -
Gratis medlemsskab som lovet, gældende fra d. 9. marts og frem til 1.juli 2019. Det endelige kontingent skal godkendes på den ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2019.

Vi vil anbefale generalforsamlingen at tilbyde et billigere kontingent til dem som har behov for at være organiseret i forbindelse med deres arbejde i en anden forhandlingsberettiget fagforening. Plejefamiliernes Landsforening vil tilbyde medlemskab på specielle vilkår, hvis de er organiseret i forbindelse med deres primære jobfunktion.

Kontakt vores sekretariat på telefon 24259007 for at høre mere derom.

Nej

Plejefamiliernes Landsforening er organiseret under Serviceforbundet der er en paraplyorganisation for en række mindre fagforbund. Plejefamiliernes Landsforening er derigennem medlem af FH Fagbevægelsens Hovedorganisation. PLF er stadig en selvstændig forening med egen ledelse og vedtægter.

Du er allerede medlem i PLF

Dit kontingent vil fra 1. juli 2019 blive fradragsberettiget. Derfor skal dine person oplysninger opdateres i vores system. Hvis du ikke selv laver ændringerne vil vores kontaktcenter ringe til dig i løbet af maj-juni måned. Da opkrævning af kontingent og systemopdateringer tager lidt tid.

Regler om dagpengeretsom Plejefamilie

Hvad skal der til at få dagpenge?

For at have ret til at få dagpenge skal du:

  • ·       Have været medlem i en a-kasse i mindst et år.
  • ·       Opfylde opholdskravet (læs mere på Min A-kasses hjemmeside).
  • ·       Have optjent en dagpengeret.

Sådan optjener du en dagpengeret som familieplejer

Dagpengesystemet skelner mellem forskellige måder at optjene dagpengeret. Der er nemlig forskel på, om du er helt ny i dagpengesystemet, eller om du har optjent en dagpengeret før.

Ny i dagpengesystemet

Du optjener dagpengeret baseret på din indkomst, når du er ny i dagpengesystemet. Det betyder, at du i 2019 har optjent ret til dagpenge, når du har tjent 233.376 kr. som er indberettet til Indkomstregistret inden for 3 år. Du kan dog kun medregne op til 19.448 kr. pr. måned.

Eksempel:

Hvis du får 4 normalvederlag og derved tjener 17.228 kr. om måneden, er du 14 måneder om at optjene dagpengeret (233.376  17.228). Hvis du derimod får 5 normalvederlag og derved tjener 21.535 kr. om måneden, er det kun de 19.448 kr.pr. måned, der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Hvis du allerede er i dagpengesystemet

Har du fået dagpenge før og stadig har noget af din ret tilbage, genoptjener du en ny ret via arbejdstimer i stedet for indkomst. Det betyder, at du har optjent en ny dagpengeret, når du har fået indberettet 1.924 timer til Indkomstregistret inden for 3 år.

Som familieplejer er indtægten ukontrollabel. At indtægten er ukontrollabel betyder, at der ikke er en naturlig sammenhæng mellem indtægten og arbejdstiden – sag på en anden måde: flere timers indsats betyder ikke højere indtægt. Ukontrollabel indtægt skal omregnes til timer med valideringssatsen, som i 2019 er på 121,30 kr. pr. time.

Hvad kan du så få i dagpenge?

Din dagpengesats afhænger af, hvad din indkomst har været i de 12 måneder med den højeste indkomst inden for 24 måneder før du fik dagpengeretten. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder, ses der på de seneste 36 måneder i stedet. Du får 90 % af din gennemsnitlige månedsindkomst, dog aldrig mere end den højeste dagpengesats på 18.866 kr. om måneden.

Sådan beregner min A-kasse din dagpengesats

Min A-kasse vælger de 12 måneder inden for de 24 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem. Er der mindre end 12 måneder med indtægt, beregner Min A-kasse på det antal måneder med indtægt der er.

Eksempel:
Du har de seneste 24 måneder haft:

·       14 måneder, hvor du har fået 4 normalvederlag og derfor havde en indtægt på 17.228 kr. om måneden.

·       10 måneder, hvor du har fået 6 normalvederlag og derfor havde en indtægt på 25.842 kr. om måneden.

Min A-kasse beregner satsen på de 12 bedste måneder. Det vil sige 10 måneder med indtægt på 25.842 kr. og 2 måneder med indtægt på 17.228 kr. Det giver et samlet beregningsgrundlag på 292.876 kr.

Din dagpengesats er 90 % af sin hidtidige indtægt pr. måned fratrukket arbejdsmarkedsbidraget på 8 %, da man ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge. Den beregnede dagpengesats er (292.876 kr.  0,92 0,9 12) 20.208,44 kr.

Dagpengesatsen kan dog aldrig være større end den højeste dagpengesats, som i 2019 er på 18.866 kr./måned. Så du får højeste dagpengesats.