Fagligt forum

Denne side er til de faglige områder, vi som plejefamilier kan få gavn af

Bekendtgørelser

Her kan du finde linket til Barnets lov og indgangen til retsinformation. 

Læseklub

Har du tid og lyst, kan du få god inspiration gennem læseklubben.

Kontraktforhandling

Her finder du gode råd ifm. nye kontrakter, ændringer af kontrakten m.m.

Plejefamiliernes ABC

Her finder du information, du med fordel kan bruge i arbejdet som plejefamilie.  Vi udvikler på bogen, løbende

Uddannelse

PLF samarbejder med Professionshøjskolerne UC SYD og VIA med at styrke uddannelse af plejefamilier.

Folketinget

PLF arbejder for at forbedre vilkårene for vores faggruppe – Her kan du se hvem vi henvender os til.

Børnerådet

Her er linket til børnerådet

Børnekonventionen

Linket til Børns rettigheder

Børns Vilkår

Linket til Børns Vilkår

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Mellemkommunal betaling

Bliv skarp på lovgivning om anbragte børn og unges skolegang

Børn i udsatte positioner i dagtilbud

Børns Vilkår, Hvorfor stikker børn af?

Håndbog om Barnets Lov

Juridiske rammer og opmærksomhedspunkter i samarbejdet om anbragte børn og unges skolegang

Vederlags takst KL

Spørgsmål og svar om folkeskolen

Børn i udsatte positioner i dagtilbud

PLF's Forslag til Honorering for plejefamilier

Håndbog om ICS og udredningsværktøjet

VIDENSCENTER OM BØRNEINDDRAGELSE OG UDSATTE BØRNS LIV ANALYSER OG RAPPORTER

PLF Logo

Fagligt forum

Vi er en fagforening for plejefamilier, vi arbejder for at skabe en overenskomst eller rammeaftale som understøtter medlemmernes interesser.

Du kan få støtte i fagforeningen hvis du har spørgsmål eller tvister med myndighederne. Vi hjælper bl.a. med børnesager, kontrakter, vederlag og lignende.

Vi samarbejder med Min A-kasse som har et godt kendskab til plejefamiliers forskellige lønaftaler.

Vi har eksisteret i mange år som interesseorganisation. Som fagforening vil Plejefamiliernes Landsforening beholde vores DNA som interesseorganisation og understøtte medlemmerne på en endnu bredere måde end normale fagforeninger.

Vi er høringberettiget part og i konstant kommunikation med kommuner, kommunalpolitikere, KL, socialstyrelsen, socialministeriet, socialministeren, landspolitikere, meningsdannere og journalister. Derfor er vi ofte i medierne og taler plejefamiliernes sag.

Få hjælp nu

Kontakt os hvis du som plejefamilie har udfordringer, og du er gået i stå?

Fagforening

Vil du vide mere om vores fagforening, forsikringer og medlemstilbud?

Plejefamiliernes ABC

Her finder du information, du med fordel kan bruge i arbejdet som plejefamilie.