Formandens beretning 2021

Skrevet af Brian Larsen

juni 30, 2021

Året der gik 2020-2021 Jeg har valgt at lave en beretning som ikke kun dækker 2020 men som løber 2020-2021 – grunden hertil er, at der er sket rigtig mange ting, men samtidig har vi også haft en pandemi – Corona epidemien som har skubbet rigtig mange ting rundt. Vi holder normalt GF i starten af marts og nu er vi i midten af juni, derfor har vi en økonomi og særlig et budget som allerede er halvvejs brugt før det er godkendt, det kan jo ikke være anderledes. 

Grundet Corona vil vores afstemning også være anderledes, fordi vi ikke som normalt blot møder frem, men også har inkluderet muligheden for et virtuelt fremmøde og stemmeret. 

Det er noget vi har lært under Corona krisen, at man kan udnytte de virtuelle møderum til rigtig meget godt. Vi har faktisk afholdt langt flere bestyrelsesmøder under krisen end før, fordi det jo er meget lettere at samles kl. 20 en aften via Pc’en end skulle bruge mange timers fælles transport. 

 Udover beretningen har jeg også valgt et særligt kapitel, som omhandler flere af vores gode dygtige bestyrelsesmedlemmer der har valgt at stoppe. 

 Grænsesagen: 

Hele 2020 har været præget at grænsesagen. Ikke sådan at forstå, at den har ødelagt en masse for os, men der har været en løbende aktivitet omkring sagsforløbet, som forventes afsluttet senest medio august. 

John Nielsen vil kort summere op omkring forløbet efter afstemningen. 

 Næst efter grænsesagen kommer den globale pandemi. 

Corona har haft stor betydning på mødeaktiviteten blandt vores mange netværk, ligesom det politiske fremmøde har været præget af restriktioner. 

Det positive har været, at vi er blevet dygtige til at benytte virtuelle medieplatforme som Teams og Zoom til møder og webinarer/temaarrangementer. 

Vi har arbejdet tæt med socialministeriet, KL samt sundhedsstyrelsen omkring de forhold der har haft betydning for arbejde som plejefamilier. Generelt er det blevet tydeliggjort, at plejefamilier er frontpersonale og dermed skulle de vedligeholde deres relations arbejde med de mange biologiske forældre og andre netværksrelaterede på trods af samfundets totale nedlukning. 

 Medlemsudvikling: 

Det sidste medlemstal er 748 medlemmer hvilket er en vækst på 60% fra 2019! 

Det er der ikke mange fagforeninger, som kan prale af. 

Inden vores konvertering til fagforening, var der rigtig mange plejefamilier der allerede var medlem hos mange forskellige forbund og derfor havde svært ved eller ikke kunne flytte fagforening, det vidste vi, men vi kan se at vores vej ind i det veletablerede fagforeningssystem, har flyttet rigtig mange plejefamilier. Hvorfor? Fordi vi hjælper dem, ikke bare med kontraktforløbet, men også ved bisidning af sager som ofte bliver betragtet som ”børnesager” men som vi betragter som en arbejdsrelateret sag som har betydning for løn og muligheden for en evt. fyring = at man flytter barnet. Jeg tror, at forståelsen hos andre forbund er, at det er alt for svært og problematisk at involvere sig i disse sager. At vi har ansat 3 specialiserede socialrådgivere med erfaring som plejefamilier og erfaring som leder og medarbejder i B&U afdelinger rundt om i kommunerne gør en kæmpe forskel og det er jo lige præcis derfor vi er etableret som fagforening, fordi vi ved rigtig meget om det at være plejefamilie. Sjovt nok har PLF eksisteret siden 1973 og snart holder vi 50 år jubilæum. Kampen har lige fra start været at få en overenskomst på den ene eller anden måde. 
Siden 1973 har PLF ønsket at få forhandlingsretten og en overenskomst for plejefamilierne, men vi har løbet panden mod en mur hos KL og i det politiske system. I fortvivlelse har PLF søgt det næstbedste, og det var at sikre anstændige løn- og ansættelsesforhold via lovgivning, hvilket pt. heller ikke har været en mulighed. PLF har derfor igen sat fokus på at få overenskomstdækket vores branche og arbejde, og vi har fremsat krav til KL om en overenskomst.  

 Politik: 

 Landspolitiske møder om ”Børnene Først” 

 Et kæmpestort arbejde med mange møder med mange aktører blandt andet: 

 Alliancen for anbragte børn og unge 

 • DAV 
 • Astrid Krag 
 • Socialministeriet kontoret for udsatte børn 
 • Eigtveds Pakhus topmøde inviteret af ministeren 
 • Invitation til lukket høring på Christiansborg 
 • Journalister i en lind strøm fra TV og Radio- ca. 1 interview om ugen 
 • Dialog med alle socialordførerne på Christiansborg 
 • Vi udarbejdede et 17 punkts forslag til ministeren. 

 Efter at regeringen havde lavet deres udspil, har vi været i super tæt kontakt med alle de sociale ordfører på Christiansborg. 

KL: 

Vi har haft en række møder med KL, bl.a.: 

 • Møde om info på udvikling af projektnetværket, Din stemme samt Livshistorie appen. 
 • Møde om vores krav om overenskomst 
 • Møde om det specialiserede socialområde 

Kommunerne: 

Blandt nogle af de kommuner som vi har arbejdet med skal nævnes: 

 • Assens – kæmpe problemer med medlemmer som ikke bliver vurderet fagligt korrekt og dermed får alt for lidt i vederlag ved gennemførsel af den nye gennemsnitsmodel. Vores socialrådgiver Sandra Abild har sikret rigtig mange vederlag for vores medlemmer og sikret en ordentlig samtale mellem kommune og plejefamilie.  
 • Skive – gennemgang af deres forslag til gennemsnitsmodel. Denne er udviklet af en regnskabsmand og bære tydeligt præg af det. Vi kunne på ingen måde acceptere modellen og derfor udbad vi os også ret til ikke at blive nævnt som organisation som på nogen måde ville understøtte, så dårlige vilkår for fremtidige plejefamilier. 
 • Kerteminde – En rigtig god dialog med kommune i et ligeværdigt forløb som resulterede i gode forhold for plejefamilier samt pension i fremtiden. 
 • Køge – kommunen havde ønske om at tiltræde vores pensionsmodel. Aftale blev sendt til KL som har trukket tiden ud i mere end 9 måneder. Kan det virkelig være rigtigt, at kommuner under KL ikke kan få den hjælp de ønsker? Dette er tilfældet for både Køge og Kerteminde kommuner som begge ønsker at tiltræde vores forslag til pension. 
 • Vesthimmerland – medlemssager hvor vi har sikret at flere børn ikke blev flyttet pga. økonomisk uenighed. 
 • Gladsaxe – forløb om 11 specialiserede plejefamilier som blev fyret og genansat. Dette må ikke ske og vi har sikret dem, at deres forhold ikke er blevet dårligere. Mange af de involverede plejefamilier var medlem af SL men de kunne ikke få hjælp. Vi har valgt at hjælpe bredt af principielle årsager. Dette handler om vores forhold, det er ikke særlig tydeligt blandt andre fagforeninger. 
 • Herning – de introducerede gennemsnitsmodellen tilbage i 2017, alligevel var der familier som blev flyttet flere vederlag ned fordi børnene var blevet over 18 på trods af en tydelig skriftlig aftale om at vedligeholde samme lønforhold anbringelsen ud. 
 • Aabenraa – aftale om gennemsnitsmodel. 
 • Sønderborg – aftale om gennemsnitsmodel. 

Medlemssager 

Hvad er forskellen på PLF og SL når det kommer til medlemssager? 

Det ved vi, fordi vi under grænsesagen har haft samarbejdsmøder med deres faglige afd. samt deres sekretariat. 

SL tager ikke ”Børnesager”  

Hvad er en medlemssag for en plejefamilie? 

 • Kommunen truer med at fjerne barnet grundet konflikt om vederlag 
 • Kommunen fjerner barnet, da vederlag ikke er i overensstemmelse med opfundet regel om loft på vederlag 
 • Barnets udvikling står ikke overens med kommunens faglige vurdering 
 • Konflikt omkring behandlingsskole 
 • Friskole 
 • Læringstilbud 
 • Vurdering af den børnefaglige kompetence i plejefamilien 
 • Udlandsrejser med plejebørn 
 • Genforhandlinger af kontrakter 
 • Efterskoleproblematikker 
 • Efterværn af plejebarnet 

Næsten alle disse ”sager” er relateret til barnet og dermed at betragte som en ”børnesag”, men det er jo netop det vi ved som plejefamilier, at vi er så tæt knyttet til vores barn, at barn og job smelter sammen og at det ikke bare er os, men hele vores familie som er i spil. Dette erkendes af os som den eneste fagforening og det er derfor det er nødvendigt at skifte kurs og stå sammen om en fagforening som ved hvad det er for et fag vi arbejder med. Samtidig kæmper vi selvfølgelig for en overenskomst, som netop har indbygget den viden der kræves i forståelsen af dette fagområde. 

HVAD GØR MAN HVIS MAN ØNSKER HJÆLP I PLF? 

Processen: 

 1. Man ringer til medlemstelefonen eller skriver på vores sikre mail PLF@forbundet.dk 
 1. Hvis sagen kræver mere end advisering og hjælp herfra, oprettes den som sag. 
 1. Sagen bliver tilknyttet en bisidder, enten vores socialrådgivere eller et bestyrelsesmedlem som vil kunne løfte sagen – det er en individuel vurdering. 

Vores socialrådgivere er:

 • Britta Lund Nielsen 
 • Sandra Abild 
 • Morten Von Enoch 

Jeg vil gerne takke alle 3 for et kæmpestort arbejde – faktisk har knapt 20% af vores medlemmer haft en sag og dermed har fået støtte. Det fortæller jo desværre historien om den totale mangel på rettigheder rundt om i de 98 kommuner. 

Organisering i Serviceforbundet, hvad får vi for pengene udover et medlemskab i FH? 

 • Styring af kontingent samt fradrag til skat 
 • Journalister, medlemsbladet (elektronisk) og hjælp til organisering 
 • Uddannelse af medlemmer – Mentorer/efteruddannelse af bestyrelse/uddannelse af tillidsrepræsentanter o.m.a. 
 • Hjælp til at komme i medierne – Ritzaus og gode kontakter 
 • Advokathjælp 
 • Faglig hjælp til medlemssager 
 • Rådgiverforsikring 
 • Hjælp til bogføring 
 • Hjælp til regnskab 
 • IT support 
 • Teams telefoni 
 • Personligt sparring med forbundsformand John Nielsen 

Mentoruddannelse: 

Vera Prino arbejder med udvikling af en mentor uddannelse, gennem en mentoruddannelse kan vi sikre nye plejefamilier meget bedre og dermed undgå sammenbrud i plejefamilier. Det er endnu et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at der findes en fagforening for plejefamilier af plejefamilier, fordi vores arbejdsområde simpelthen ikke er defineret og derfor skal sikres de rettigheder som ingen andre står op for. 

PUP uddannelsen: 

Sidste år ringede Marie Bjerre fra Venstre og spurgte hvad jeg kunne bruge 90 millioner til…. 

 • PUP 16,6 millioner 
 • Netværk til anbragte 7,8 millioner 

Ovenstående betyder jo, at vi ikke bare er en forening som understøtter plejefamilier rent retsligt, men at vi faktisk også bliver hørt og spurgt direkte og at vores svar faktisk hjælper præcis vores faggruppe. 

PUP uddannelse blev jo netop sammensat i et samarbejde mellem PLF og UCSyd. Efterfølgende bød de andre professionsskoler ind på konceptet. Der er ingen tvivt om, at netop vores medudvikling af kursussammensætningen og tidsrammerne har været med til at skabe den kæmpe succes som PUP er i dag. Det er vi meget stolte over! 

Faktisk var uddannelse et af kravene som man satte i foreningen allerede helt tilbage i 1972 for snart 50 år siden – nu er det lykkedes, det er så flot! 

ABC for plejefamilier: 

En del af vores hjemmeside som samler alle de vigtige ting og regler omkring det at være plejefamilie. En særlig tak til Maja og Eigil som har samlet data og redigeret hjemmesiden.  

Desuden en tak til Serviceforbundet for assistance i udvikling og formuleringer. 

Livshistorie appen: 

Peter Lauridsen fra Getonline og jeg har søgt penge fra Ole Kirks Fond. 

Samlet donation 584.000 kr. Den primære omkostning har været løn til programmørerne. 

(se regnskab). 

Projekt Netværker:
Vi startede projekt netværket op for mere end 5 år siden. Det er aktivt i 4 sønderjyske kommuner og drevet af Marianne. 

Det var PLF’s ønske, at ideen skulle spredes til hele Danmark, men 98 kommuner er et kæmpe arbejde at lykkes med. 

Det som er lykkedes er, at ordet Børneplatforme i de kommende familiehuse er kommet med i børnenes reform – hvilket tyder på, at vi har haft succes med at informere politikeren om dette projekt. Vi håber, at projektet i en eller anden form vil kunne udvikles videre i fremtiden. (se regnskab). 

Camps for plejefamilier:
I 3 år har vi holdt camp i Haderslev sidst på sommeren. 

I 2021 afholdes camps både på Sjælland (Feddet) og Jylland (Ribe). En særlig tak til Maja Oxholm for opstart og tak til Karina Quaade og Jeanette Larn for at starte op på Sjælland.  

Forkælelsestur til Samsø:
En stor tak til Marianne og Eigil List som har stået for turen i mange år. Hotellet er booket til 2022. 

Biografturene:
Hvad gør man i en Coronatid?  

Vi lejede biografer i hele landet og inviterede plejefamilier samt politikere til dialog om filmen og vores arbejdsområde. Det var en kæmpe succes. En særlig tak til Marianne List for organisering og en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer som har stået op og taget ansvar og har taget dialogen med plejefamilier og politikere – det var stort. 

Hvad gør man når landet lukker totalt ned?  

Ja, så flytter biografen bare hjem i stuerne, her kunne vores medlemmer downloade et link til de 2 film: 

 • Mit liv som Squash 
 • og Systembryder.  

Begge film som blev vist i stuenJ 

Coronatid og nye prioriteter: 

Hvilke systemer og aktiviteter kan man udnytte virtuelt? 

 • Personligt har jeg udnyttet Teams/Skype og Zoom til dialog med politiker, kommunale møder samt medlemsaktiviteter. 

Vi har ligeledes introduceret live webinarer med bl.a.: 

 • Marianne Helleskov 
 • May Olofsson 
 • Peter Lauridsen 

Vi har desuden brugt den nye teknologi til også at afholde landsdækkende netværksmøder som har haft forskellige temaer. En særlig tak til Jannie Kruse og Maja Oxholm.  

Tak til dem som stopper: 

Marianne List 

Der er ikke det som Marianne ikke har gjort for PLF, hun har givet det meste af sit liv til PLF – helt fra ”næsten” starten. 

Jeg har personligt talt med Marianne mere end med min kone til tider. 

Marianne ønskede at stoppe for 2 år siden, men det lykkedes at overtale hende til den sidste periode. 

Per Rimmer-Kvalvig 

Uden Per ville vi måske ikke have tage skridtet til at blive en fagforening. 

Per har skiftet arbejde og er ikke fuldtids plejefar mere. 

Peter Sørensen 

Vores Kasserer 

Samt ham som satte fokus på PUP uddannelse og efteruddannelser. 

Mark Chewing, nåede ikke helt at komme ind i arbejdet, da børnene blev hjemsendt. 

Carsten Kvist Jensen, nåede ikke helt at komme ind i arbejdet, da han har startet andet arbejde. 

 1000 tak til alle medlemmer for en stor indsats for PLF. 

Formandens beretning blev godkendt juni 2021. 

 Thomas Vorre