Formandens Beretning på generalforsamling marts 2023

Skrevet af PLF

marts 27, 2023

Formandens beretning – Generalforsamlingen 25. marts 2023

D. 21. august 2022 – holdt vi sidste generalforsamling. 7 måneder og 4 dage senere er vi så samlet her til PLF’s generalforsamling 2023.

7 måneder er meget, når man glæder sig til noget.

Men de sidste 7 måneder er gået rigtigt hurtigt.

Vi skulle opbygge en administration med alle de systemer, der er brug for. Vi asfalterer, mens vi går. Sker der fejl, ja desværre. PBS aftaler, bogføringssystemer, mailsystemer, medlemstelefonen og alt muligt andet. Men hold op, hvor er der bliver knoklet bagom det hele. Børnesygdommene er næsten overstået. Og vi står stadig alle oprejst og nok også lidt klogere.

Tilbageblik:

1.sep. – endelig – det første møde i Socialministeriet, arbejdsgruppen vedrørende plejefamiliereform. Det blev indtil videre også det eneste.

Medio september Ribe camp – Det var en kæmpe oplevelse – en masse glade børn, dygtige kolleger, underholdning og fællesskab og fællesspisning. Det er og var fantastisk. Børn/unge og måske også nogle af de voksne – fik nye venner/bekendte fra andre dele af landet.

  1. oktober udskrev statsministeren Folketingsvalget – til afholdelse 1. november – og hvorfor nævner jeg det. Det gør jeg, fordi alt blev sat på standby, og noget er stadigvæk ikke kommet i gang. Her tænker jeg på arbejdsgruppen vedrørende plejefamiliereformen. Og møder med Socialstyrelsen, KL og andre.
  2. december – blev den nye regering dannet. Jeg er sikker på, at alle arbejder benhårdt på at gøre en forskel for deres område.

Det område vi tilhører – der har vi social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Det er et stort område, og som vi kan høre og læse i pressen, så er ministeren i gang med handicapområdet. Her kan vi godt følge nysgerrigt med, for jeg kunne godt forestille mig, at vores område blive lagt sammen med handicapområdet. Men det er bare mit gæt.

Kurser:

Her har vi givet den gas – og det fortsætter resten af året.

5 x Karin Torp (Gerlev ved Frederikssund, Odense, Vojens, Falster og Aalborg) Fantastisk – og tak for jeres opbakning.

Onlinekurser Fas 28. feb. og 1. marts og igen i slutningen af april

Nytårs kur i Holbæk

Kagebord på Langeland.

Stort netværksmøde i Sønderjylland.

Opstart af netværk på Falster

Og en masse andre kurser er planlagt, så der sker også meget resten af året.

 

Netværksmøder

Der er rigtig god gang i netværksgrupperne. Det er så vigtigt, at alle, der har lyst, er en del af et netværk. Mulighederne er mange – kreativitet er velkommen – den ene gruppe kan jo en gang imellem slå sig sammen med en anden gruppe. Man kan jo også få lyst til at se nogle andre, og det er jo helt ok, hvis man vil skifte til en ny.

 

Medlemssager

Der er sket en større bevågenhed på vores arbejdsvilkår – flere og flere sætter foden ned og tager ansvar og kræver ordentlig løn og ikke mindst ordentlige forhold.

Men der sker stadig grumme ting – clear cut, børn bliver flyttet uden fagligt grundlag.

Jeg kunne stå her og nævne den ene mere horrible sag efterfulgt af endnu mere horrible sag. Det vil jeg skåne jer for, så vi kan bevare den gode stemning. Men jeg lover jer – vi holder øje – og vi kommer så hurtigt som muligt, så ingen medlemmer står alene.

Jeg vil gentage mig selv, for jeg nævnte det også sidste år. Det betyder ikke, at jeg ikke mente det sidste år, men nu siger jeg det lidt højere.

– NOK ER NOK –

Vores Boykot model er lige på trapperne. Det handler om ordentlige forhold. Hvis vi skal skabe trygge og stabile anbringelser til alle vores børn, så er vi nødt til også at kræve trygge og stabile ansættelsesforhold.

For hvis vi ikke er trygge, kan vi så være autentiske over for vores børn?

Når vi i bestyrelsen melder ud, at en kommune er i rød eller gul. Så har vi brug for jeres forståelse og jeres opbakning. Det er ikke godt nok, at du måske har et fint samarbejde med den pågældende kommune. Det skal alle, der arbejder for den samme kommune have. Vi skal stå sammen og huske hinanden på at vi er en del af noget større. Jeg kan heller ikke få en kommune i rød, blot fordi jeg synes. Jeg lover jer, det går ikke stille af i bestyrelsen, når vi diskuterer. Vi er grundige, alle hjørner undersøges, men det er også derfor, at vi står sammen, hele bestyrelsen har været med i processen, og vi står som en samlet bestyrelse og alle er 100% enige.

 

Presset økonomisk – og ressourcemæssigt

Det er helt åbenlyst, at de fleste kommuner er presset økonomisk. Vi kan også se, at der er nogle kommuner, der søger nyt personale lidt oftere end andre kommuner.

Så de personer, der skal støtte os, bliver måske presset fra deres bagland. Derfor kan vi som plejefamilier indimellem føle, at vi bliver vurderet til at være negative og krævende, men skal vi ikke bare blive enige om her – i dette lukkede rum, at sådan er vi slet ikke. Vi ønsker bare de bedste betingelser til vores børn og til os selv. Så nogle gange kan  det måske hjælpe – hvis I sender en mail til os med jeres forslag til en bestemt kommune. Det kommer måske nemmere igennem, hvis vi tager det med på et møde i kommunen. Så er det jo bare os, der er de besværlige, og det ved vi jo også i dette lukkede rum, at det er vi slet ikke.

 

Nye medlemmer

Her bliver jeg helt høj. Tænk vi har fået over 116 nye medlemmer i år. Det er så skønt. Tak til jer, der opfordrer kollegaer til at kommer over til os. Og tak til vores medlem i bestyrelsen, der virkelig har brugt mange timer på at skrive med kommende medlemmer. Det er ret utroligt, når vi hører fra nye medlemmer, vi troede ikke, at I er en fagforening, vi vidste ikke, at I eksisterede. Vi har været plejefamilie i 13 år og aldrig hørt om jer.

Men vi eksisterer – i bedste velgående, og vi alle i bestyrelsen har kun et for øje – solidaritet og sammenhold – ingen skal stå alene. Det er vejen til ordentlige forhold. Det er ikke så ringe, når kommunerne ikke ønsker os inden for dørene. Så må der virkelig være noget at komme efter – vurderet ud fra den dårlige samvittighed. Men pyt – Vi tager jo heller ikke rundt til kommunerne for at få nye venner, vi kommer for at finde løsninger – rækker hånden ud, og fortæller hvordan de kan passe på deres plejefamilier.

 

Fremtiden

Jeg håber, at tilgangen af nye medlemmer fortsætter.

Vi skal holde flere dialogmøder med kommunerne.

Hvorfor bliver jeg overrasket, når en kommune gør det godt? For 14 dage siden var jeg på besøg i Kerteminde Kommune. Woow siger jeg bare, de havde styr på deres metier. Det var en fornøjelse.

MEN det burde være en selvfølge. Præcis derfor skal de gode kommuner fremhæves.

Jeg er sikker på, at vi vil få bedre vilkår.

Jeg er stolt af os – og det arbejde vi gør hver dag 365 dage om året. Her tænker jeg på vores fag – vi er plejefamilier med tryk på familier. Det skal vi værne om, vi skal have lov til at være forskellige familier.

 

Og til bestyrelsen vil jeg sige – tak – ja faktisk et kæmpe stort tak for de sidste 7 måneder.

Har vi diskuteret JA,

Har vi funder løsninger JA,

Vil vi fremover finde løsninger JA

Det vil vi, fordi vi har samme mål, stabile og trygge anbringelser til vores børn – og så forventer vi stabile og trygge arbejdsvilkår til os alle sammen