Formandens beretning 2018

2018 har været præget af sidste generalforsamlings store beslutning, nemlig at bede bestyrelsen at undersøge muligheden for at konvertere Plejefamiliernes Landsforening fra en interesseorganisation til et fagforbund eller en fagforening, hvilket jo er det samme.

Jeg kontaktede både LO og FTF, som jo begge tidligere var hovedorganisationer, om de ville optage Plejefamiliernes Landsforening. LO vendte hurtigt tilbage med et nej, da de jo allerede havde en organisation som ønskede at organisere Plejefamilier, nemlig SL. De synes, vi skulle lade os alle melde ind hos Socialpædagogerne. Jeg forsøgte at indvende, at de jo havde nogle interne interessekonflikter mellem det at understøtte socialpædagoger på døgninstitutioner og plejefamilier. Jeg kontaktede også FTF, som var super positive, direktøren ville meget gerne lave et møde med formanden, ham selv og os, så snart OK var overstået. Forståeligt nok. Jeg ventede til slut maj for at kontakte ham. Desværre var tonen nu en helt anden. Nu var de i gang med at sammenlægge FTF og LO til FH. Nu var Plejefamiliernes Landsforening pludselig i konflikt med et af deres forbund meddelte han! Jeg spurgte lidt naivt hvem vi dog var i konflikt med? Da jeg ikke var bekendt med, at Plejefamiliernes Landsforening var i konflikt med nogle. Så måtte det jo være SL som var i konflikt med os, blev der sagt. Hmm, det her handler ikke om at ønske noget godt for plejefamilierne, men om at hente de penge som plejefamilier lægger hos SL uden den store omkostning for SL

Jeg vil gerne spille et kort lydklip for jer fra socialministerens åbne samråd:

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/sou/td.1540905.aspx#

Vi har dog lavet et oplæg til en fagforening eller et fagforbund som holder fast i det faktum, at vi vil være forhandlingsberettigede. Da der ikke er nogen som har forhandlet med kommuner eller KL i de sidste 30 år tænker jeg, at så må vi jo selv gøre det ikke?

Jeg vender tilbage til hele historien omkring fagforening efter formandens beretning om 2018.

Bestyrelse:

Vi har valgt at organisere os lidt anderledes end i 2017 så vi kan optimere bestyrelsesarbejdet. Vi har derfor nogle udvalg som arbejder mere uafhængigt og kan tage beslutninger der dog kommer forbi bestyrelsen for godkendelse først. Ideen er at vi kan agere hurtigere og arbejde mere effektivt på bestyrelsesmøderne.

Vores struktur er som følger:

Forretningsudvalg FU: Marianne, Per og Thomas

Medlemssager: Maja, Marianne, Per, Thomas og andre ad hoc.

Blad udvalg: Merete, Hanne og Thomas (ansvarshavende redaktør)

Medieudvalg: Thomas, Marianne, Eigil, Jannie og Maja

Netværksudvalg: Maja og Jannie

Aktivitetsudvalg: Marianne, Maja og Jannie

Uddannelsesudvalg: Thomas, Peter, Pia, Jannie og Merete

Organisationsudvalg: Per og Thomas

Sekretariat: Eigil

Økonomi: Peter + FU samt Eigil

Projektudvalg: Thomas, næstformand, Pia og Marianne

 

Medlemstilgang:

Vi har haft en meget hastig medlemstilvækst hvor vi har fordoblet vores medlemstal siden 2016

Desuden har vi haft en endnu større tilgang af medlemmer i 2018, hvilket sikkert skyldes vores forøgede aktivitet omkring fagforening samt forskellige andre synlige tilstedeværelser på forskellige medieplatforme. Vi er meget taknemmelige. En særlig tak til sekretariatet, hvor Eigil sørger for at hvert medlem bliver registreret, får tilsendt et velkomstbrev samt det sidste PLF-Blad. Samtidig sørger Eigil også for at det nye medlem får nyhedsmails og netværksindkaldelser som passer til geografien.

Høring på Christiansborg

Det største i 2018 var uden tvivl vores høring på Christiansborg. Det var udelukkende på grund af Plejefamiliernes Landsforening, at plejefamilierne fik mulighed for at få en høring, mange privatpersoner og SL har ville tage æren for netop høringen om plejefamilier på Christiansborg, men her skal I få den korte og sande version af hvad der skete bag kulisserne.

Marianne havde haft en dialog med Mai Mercado omkring vores tilbagevendende konference, som jo er en billig og super fin måde at få lavet en konference med mulighed for politisk tilstedeværelse samt gode faciliteter til en meget rimelig pris. Men Mai syntes måske det kunne laves om til en høring. Vi spurgte Ministeren om hun ville pege på en vært til en konference og hun pegede på Orla Østerby medlem af socialudvalget og medlem for konservative. Vi udarbejdede et oplæg til en konference med udgangspunkt i større politisk interaktion. Vi mødtes med Orla Østerby og noget af det første han sagde var, om vi ikke skulle lave den konference om til en høring, så kan han arrangere det på Christiansborg.

Der går 1,5 måneder og vi begynder at rykke det konservativ sekretariat. Det viser sig at hele socialudvalget har fundet det som værende en god ide og alle partier gerne vil være med. Dette viser sig at have nogle implikationer, fordi rødblok gerne vil have fagforeningerne med, herunder SL, resten af høringspanelet har vi faktisk allerede præsenteret for dem. Det ”nye” oplæg med SL som inviteret siger vi tak til og derfor kører hele høringen lidt ude af vores hænder, men dog med os ved roret på en måde.

 

Vi har desuden talt med børnekontoret i socialministeriet flere gange og deltaget som høringspart til lovforslag på plejefamilieområdet samt deltaget i et større interessentmøde hos socialminister Mai Mercado. Den gode og tætte kontakt er vigtig for at lovgiverne kan tage bestik af og forstå alle de komplekse problematikker som anbringelsesområdet indeholder.

 

Vi deltager i flere møder b.la.:

·      Referencegruppe for projekt under Socialstyrelsen om styrkelse af læringsmiljøet for anbragte børn og unge

·      følgegruppen til Socialstyrelsens arbejde med ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”

·      Overgrebsnetværket 2019

·      Følgegruppe Makkerlæsning og Klub Penalhus

·      Følgegruppe til implementeringsaktiviteter vedr. lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

·      Opstartsmøde om uddannelsespakker til plejefamilier jævnfør den nye lovgivning

 

Folkemødet

Bestyrelsen besluttede at nedprioriterer Folkemødet, da sidste års omkostninger ikke stod mål med den politiske indflydelse. Det er alt for meget en folkefest og alt for lidt et reelt parlamentarisk forum. Alligevel blev jeg selv inviteret til at deltage i en paneldebat, hvor ophold og mad blev betalt af FADD som gerne ville have, at jeg deltog i en paneldebat. Det gav mig også mulighed for at være med ved fælles dialog i Alliancen som er et nyt fælleskab omkring foreninger som arbejder med udsatte børn og unge. PLF er repræsenteret i Alliancen gennem Projekt Netværket og som PLF.

 

Man kan sige, at vi i de sidste år har lagt en fokuseret strategi for at skabe mere indflydelse i offentligheden. Dette er hårdt arbejde med mange møder og netværks skabende samarbejder.

Men i sidste ende betaler det sig, fordi vi bliver betragtet som ekspertisen på området og uden at være ekspertisen vil, vi ikke kunne få taletid blandt beslutningstagerne.

 

Vi har haft en række møder med kommuner og blevet kontaktet af endnu flere. Samtalerne omhandler i særlig grad behovet for nye modeller og behovet for at PLF kan give høringssvar eller formulere kritik eller deltage i udviklingen af sådanne faste lønmodeller.

Lige nu er vi i dialog med Tønder, Haderslev, Odense og Slagelse. Interessant nok har Odense en såkaldt minimumsmodel, hvor man ikke kan gå lavere end til et vist aftalt niveau. Men det er jo bare ikke nok. Heldigvis er markedsdynamikkerne med os, der er mangel på plejefamilier og vi kan derfor sælge vores ydelser til en højere pris, som dog stadig er billigere end hvad det koster at have et barn på et bosted eller en døgninstitution.

Kravene for at lave en ordentlig aftale dog ikke alene bare høje vederlag. Men stabilitet i økonomien under hele anbringelsen, pension, opsigelse samt ferie godtgørelse. Det er sådanne rammeaftaler vi skal have på plads enten med enkelte kommuner eller med KL. Længere er den ikke.

 

KL

Vi blev inviteret til arbejdsmøde i KL omkring rammerne for en god forhandlingsadfærd d. 5 februar. KL havde inviteret os med b.la. København, Århus, Ishøj, Guldborgsund, Syddjurs og Esbjerg. SL blev også inviteret under samme premisser som os, hvilket vi er rigtig glade for, fordi det fortæller endnu engang, at Plejefamiliernes Landsforening ikke betragtes som mindre værd end SL, måske tvært imod.

 

NUBU’s årsmøde med deltagelse i paneldebat (Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge)

En meget spændende dag med Thomas i paneldebat og hele bestyrelsen deltog.

Mediedækning

Igen i 2018 har jeg deltaget i flere TV- og radioindslag både live, over telefon samt båndet.

Jeg har b.la. kommenteret på problematikken med konkrete godkendelser, medlemssager, senest Guldborgsund sagen. Desværre er det jo når det virkelig brænder på, at politikerne for alvor tager sagen op. Udover radio og tv-indslag, er jeg blevet interviewet et utal af gange, enten som del i et researchprojekt eller når f.eks. BT kørte en serie om plejefamilier og børn der bliver fjernet (clear Cut). Jeg bliver også tit kontaktet som specialist eller talsmand for plejefamilier. Da Nyborg kommune f.eks. havde rod i handleplaner, børnesamtaler og børnefaglige undersøgelser, var det Plejefamiliernes Landsforening som blev spurgt, hvad vi mente om den sag.

Jeg har desuden skrevet flere debatindlæg i Altinget som har givet rigtig god respons omkring vores situation som plejefamilier i den kommunale økonomi.

Sociale Medier

Vi har gennem flere år fokuseret meget mere på de sociale medier. Vi er primært på Facebook, både vores egne sider samt på andre åben og lukkede sider for plejefamilier. Udover dette har vi opdateret vores hjemmeside og forsøger hele tiden at finde ny information som kan have interesse. En særlig tak skal lyde til Maja, Marianne og Jannie for at styre en del af Facebook informationen. Når vi taler hjemmeside, så er det jo Eigil som er the man of the game mange tak til Eigil.

 

Medlemssager

Vi har haft en lang række store og små sager, som enten er taget af bestyrelsesmedlemmer, bl.a. har Per Rimmer, Hanne, Merete og jeg selv været med i forskellige former for dialog med kommuner og plejefamilier. Udover vores egne ressourcer har vi også tilkøbt assistance fra flere konsulenter med socialrådgiver baggrund. Særlig har vi draget nytte af Britta som jo tidligere var medlem af bestyrelsen og det har jo givet hende en ekstra dimension på hvad Plejefamiliernes Landsforening handler om og hvad der er vores DNA. Vi har pt. 2 socialrådgivere ansat som freelancere. Britta Lund Nielsen og Sandra Abild.

 

Plejefamiliernes Landsforenings Netværk

Maja og Jannie står begge for at sikre de mange netværk og sørge for at der kommer flere.

Netværkene er super vigtige i Plejefamiliernes Landsforening, de sikrer en tæt kontakt til de netværksansvarlige og sørger for at sende mødeindkaldelser ud.

Vi har netværk spred jævnt ud over Danmark men vi kan sagtens have flere, da det optimale antal personer i et netværk er omkring 12, fordi så kommer der typisk 8-10 hver gang og så er der god tid til at høre de enkelte. Hvis man skal have større grupper, skal man strukturere sig bedre og måske benytte kollegial supervision eller arrangere flere besøg af andre der holder små foredrag.

Lige nu har vi følgende 22 netværksgrupper, men kunne sagtens have 44 grupper:

 

Nordjylland

Droninglund Bitten Mølle

Aalborg Maiken Andersen

NY Thisted Gitte Søe-Larsen

Lemvig

 

Midtjylland

Hedensted Ann Andersen

Viborg Marianne Konnerup

Djursland Helle Quaade

Bork Vinnie Borbjerg

 

Sydjylland

Kolding Lone Ravn

Vejen Maja Oxholm

Børkop Elin Gauerslund

Sønderjylland Karin terp

 

Fyn

Kerteminde & Omegn Mette Pelle/Lene Worre

Glamsbjerg Bente Skalshøj

Bogense Birgit Olsen

NY Svendborg Bente Kollerup

NY Middelfart Christina Jensen

NY Odense Birgitte L. Andersen

 

Sjælland

Næstved Lone Abildbaard

Storkøbenhavn Marianne Bjørck

Holbæk Karina Eltang

 

Øerne

Guldborgssund Jacob Danholt Hansen

 

I forbindelse med netværksarbejdet, vil jeg også gerne sige tak til Jannie og Maja for at have arrangeret en spændende forkælelsesdag for de netværksansvarlige på Gelskov Gods med brunch, foredrag og massage.

 

PLF-bladet

I år har Hanne fået forstærkning af Merete. Det er så vigtigt at have personer at sparre med når der skrives og kontaktes skribenter til forskellige artikler. Det er også vigtigt at have nogle at sparre med i forhold til fremtidige temaer. Tak til Hanne og Merete for en god indsats i 2018.

 

Professionsskolernes Uddannelse for Plejefamilier PUP

Har gået sin sejrsgang i 2018, vi har fulde tilmeldinger af plejefamilier som vil uddannes. Desværre er det kun ufaglærte og ikke folk med en mellemlang uddannelse eller andre uddannelser som kan få tilbuddet som det er i dag.

Jeg har talt med ministeren om det, men PUP som uddannelse kommer lidt i klemme mellem de nye tiltag omkring kvalitet i plejefamilier som starter i år. Vi håber dog stadig at videreudvikle PUP. Vores uddannelsesudvalg består af Peter, Merete og Thomas. Eigil har desuden også været meget indover med hjemmeside opdateringer samt hjælp til tilmelding som har taget noget tid at udvikle.

 

Projekt Netværket

Det første Projekt Netværk skulle stoppe ved udgangen af august 18. Men Marianne som har været projektleder på projektet havde faktisk sparet penge op og fået overført overskuddet til de enkelte projekt år og det gav os mulighed for at ansøge om at forlænge projektet indtil slut december. I mellemtiden havde vi udarbejdet en ny ansøgning, da der var lavet en ekstra pulje på 5 millioner som skulle inkludere plejefamilier samt anbragte plejebørn i netværksgrupper. Vi var så heldige/dygtige at få halvdelen af hele puljen på trods af rigtig mange ansøgere (mere end 30). Jeg vil sige, at det igen er en kæmpe anderkendelse af Plejefamiliernes Landsforenings arbejde for anbragte børn og plejefamilier. Hele projektansøgningen har Marianne, Eigil og jeg stået for. Mange tak til dem begge.

 

Andre projekter:

Vi har i perioden arbejdet med flere andre projekter, det ene er et bogprojekt som hedder Cilles Dilemma – om pigen Cille der både elsker sin mor og sin plejemor. Bogen er skrevet af Susanne Rasmussen. Vi har været med til at finansiere trykningen og giver derfor alle medlemmer et eksemplar der skulle komme med næste PLF-blad. Per og Pia har deltaget i møder og fundet en dygtig illustrator.

 

Livshistorie App’en, er et projekt som Peter Lauridsen der underviser på PUP uddannelsen var idemanden bag og noget jeg ser som en hel fantastisk ide. Vi har udviklet hele konceptet og lavet en ansøgning til LEGO-fonden, vi håber, at vi får muligheden for at lave den og kunne give alle plejebørn i Danmark den gratis. Per og Thomas har deltaget i møder om dette projekt. Den kommer I til at høre mere om, det håber vi meget.

 

Alliancen for anbragte børn og unge, der vil arbejde målrettet med at give samme livsmuligheder til anbragte som til andre børn og unge. Tidligere anbragte børn og unge har markant dårligere uddannelse end andre, mange er ikke i job og risikoen for at få en psykisk sygdom er op til 13 gange højere. Over hver fjerde af de 18-årige, der har været anbragt uden for hjemmet, har på et tidspunkt i livet forsøgt at begå selvmord, og hele 44 procent medgiver, at de har udøvet skade på sig selv. Det er alarmerende tal, der viser, at der behov for at gå nye veje og prioritere anbragte børns vilkår.
Derfor er en række foreninger og organisationer på det sociale område gået sammen om etableringen af Alliancen for anbragte børn og unge. Vi har i alt for lang tid set, at anbragte børn simpelthen ikke får den rigtige hjælp og støtte, de falder ofte mellem to stole, når de går fra barn til voksen, og efterværnet, indsatserne og hjælpen er ikke systematiseret.

Alliancen for anbragte børn og unge består af Baglandet København, De Anbragtes Vilkår, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Foreningen Børn og Unges Trivsel, Lær for Livet, MENTORBARN – relationer for livet, Plejefamiliernes Landsforening og TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.   

 

Sommerkurset

Sommerkurset blev lavet af Merete og Jannie, Det var dog Merete som stod for størstedelen, da Jannie i den periode fik et lille plejebarn i huset. Sommerkurset 2018 blev lidt anderledes og blev afholdt på Sct. Knudsborg, Bro Strand. Temaet var: ”Hvordan passer vi på os selv som plejefamilie med fokus på egne børn og børnebørn”. Gæstelærer bliver Lola Jensen, Gitte Erbs og Lasse Gulstad. Merete vil også i 2019 stå for arrangementet, vi glæder os allerede, der er sendt invitationer og tilmeldinger ud. Mange tak til Merete.

 

Familie Camp 2018 på Vikær Strand Camping
7. 8. & 9. september 2018 eller Danmarks største netværksmøde blev arrangeret af Maja og var en kæmpe succes. I 2018 var vi omkring 80 deltagere og den nye camp 2019 bliver endnu større med næsten 100 deltagere. Udover at børn og voksne hurtigt dannede mange gode relationer var der indlagt mange gode arrangementer bla. Havkajak, havbiolog og walk and talk. Desuden satte en helstegt pattegris og hyggeligt samvær prikken over i’et. Mange tak til Maja, vi glæder os til sensommer 2019.

Forkælelsesweekend på Samsø

Marianne og Eigil står for arrangementet, hvor plejeforældre kan trække stikket i 2 dage og hygge sig sammen med skøn natur og kultur på dejlige Samsø. Arrangementet blev holdt på øens Rockhotel med livemusik og dans. Mange tak til dem begge. Forkælelsesweekend 2019 bliver afholdt samme sted og invitationer er sendt ud.

 

Plejebørnenes dag

Er efter hånden blevet en institution i sig selv. Mai Mercado Børne- og Socialminister tog imod og havde tid til en rigtig fin snak med børnene og vi fik alle lidt lyttetid. Mai er en minister som virkelig er god til at lytte og tage problematikkerne med sig, det er vi meget taknemmelige for. Efter rundvisning på Christiansborg tog vi en tur til Zoologisk have og spiste, så på dyr og en kæmpe sandskulpturudstilling. En vellykket dag som blev arrangeret af Merete og jeg.

 

Økonomien

I vil senere blive præsenteret for økonomien. Jeg vil blot sige, at det er meget beroligende at have en kasserer som altid er forberedt og har opdaterede budgetter og regnskaber. Peter har lysten til at sidde og nørde lidt med tallene og det er så vigtigt, når vi har så meget forskelligt i gang. Peter er også god til at sige stop, hvis der er behov for at bremse os hvis vi får mange ideer. Mange tak til Peter for det arbejde som mange andre ikke har kompetencer til.