Fup og fakta om gennemsnitsmodellen

Nogle kommuner bruger gennemsnitsmodellen til at sætte vederlagene ned for de ældre børn.

Gennemsnitsmodellen blev første gang indført i 2008 af Århus Kommune.

Hensigten med modellen er at sikre plejefamilier den samme honorering under hele anbringelsesperioden.

Honoreringen kan genforhandles, hvis plejebarnet udvikler sig markant dårligere end forventet og viser større støttebehov end antaget ved indplaceringen.

Halvdelen af kommuner har gennemsnitsmodel

Omkring halvdelen af kommunerne har indført gennemsnitsmodellen. Nogle kommuner venter på plejefamiliereformen, andre kommuner er i gang eller skal i gang med etablere gennemsnitsmodellen.

Hvordan kommunen indfører gennemsnitsmodellen, og hvordan kommunen honorerer, er meget forskellig fra kommune til kommune.

Her er PLF’ s kommentar til gennemsnitsmodellen

· Hvad er gennemsnittet af en anbringelsesperiode? Vi oplever, at mange kommuner med gennemsnitsmodellen sætter plejefamilier gevaldigt ned, ja helt ned på 2-3 vederlag, for et plejebarn, der skal på efterskole eller i efterværn.

· PLF tager afstand fra KL’s anbefaling til kommuner, som vedrører indplacering af plejefamilier i kategorier. PLF mener, at ingen plejefamilie skal varetage en fuld døgnplejeopgave for under 6 vederlag. De allerfleste kommuner har en gennemsnitsmodel med 1. kategori på 3 vederlag.

· PLF tager afstand fra, at de fleste kommuner i deres model kun har 4 kategorier, og at der mangler en kategori, som beskriver de sager og opgaver med høj belastningsgrad, støtte og behandlingsbehov, som ligger honoreringsmæssigt over de 9 plejevederlag.

· Ved indfasning af vederlagsmodellen skal plejefamilier have mulighed for selv at bestemme, om de vil forblive på den genforhandlingsmodel, som kommunen benytter sig af, eller om de vil overgå til gennemsnitsmodellen.

· PLF mener, at ingen plejefamilie skal sættes ned i deres vederlag ved etableringen af gennemsnitsmodellen. Dvs., at plejefamilier burde kunne fortsætte på det nuværende niveau.

Når en ny kontrakt med kommunen skal indgås, mener PLF, at de aftaler, plejefamilien har eller har fået i udsigt om fx barnepigepenge, aflastning, ferie uden plejebarn følger med over i den nye kontrakt.

Kontakt PLF

PLF vil meget gerne vejlede kommunerne, så etablering af gennemsnitsmodellen foregår på en god måde og sådan, at efterskoleforløb og efterværn bliver omfattet af den anbringelsesperiode, der er tale om i gennemsnitsmodellen.

Bliver du bekendt med, at kommunen vil indføre gennemsnitsmodellen, eller har du brug for hjælp til din aflønning i gennemsnitsmodellen, så kontakt os.