Generalforsamling 2022

PLF Generalforsamling 2022 FOTO; Shutterstock

Skrevet af PLF

juli 6, 2022

Kære medlem

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Det er dejligt, at vi igen kan møde fysisk.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne fremsættes skriftligt og være foreningen i hænde sendes to uger før – dvs. 7. august 2022 – generalforsamlingen afholdelse. Forslag skal sendes via email til kontakt@plejefamilierne.dk

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Hvis man ikke har tilmeldt sig, så har man selvfølge ret til at møde op på dagen, men man kan ikke forvente forplejning.

Samtidig gør vi opmærksom på ved afstemninger har hvert betalende medlem én stemme, passive medlemmer og partner medlemmer har dog ikke stemmeret.

Med venlig hilsen

Plejefamiliernes Landsforening

Bestyrelsen

 

Medlemmer af Plejefamiliernes Landsforening indkaldes hermed til:

Generalforsamling 2022

Søndag den 21. august 2022, (Morgenmad kl. 9.30-10) 10.00 – 15.30

Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere og referent.

3. Vedtagelse af forretningsorden.

4. Formandens beretning.

5. Godkendelse af fagforeningens regnskab.

6. Fastsættelse af fagforeningens kontingent.

7. Fastsættelse af formandens-, næstformandens- og bestyrelses- medlemmernes honorar.

8. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kommende års budget.

9. Foreningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og unge- området, samt foreningens fremtidige virke.

10. Indkomne spørgsmål og forslag (forslag til ændringer er ikke vedhæftet denne mail)

11. Valg i henhold til vedtægter:

o Valg af formand for 2 år, på valg er fungerende formand Inge Neander.

o Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant:

§ På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Jannie F. Kruse, der modtager genvalg.

§ På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Maja Oxholm, der modtager genvalg.

§ På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Vera Perino, der modtager genvalg.

§ En bestyrelsesplads for 2 år.

§ Valg af 2 suppleant for 1 år.

o Valg af revisor, på valg er Claus Larn.

o Valg af revisorsuppleant, på valg er Lars Ritz.

12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, i henhold til vedtægternes § 5, fremsættes skriftligt og være foreningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Overvejer du at stille op til bestyrelsen? Så må du meget gerne kontakte en i den nuværende bestyrelse.

HUSK Tilmelding til generalforsamlingen på https://3075.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/67002

Du kan også tilmelde dig på vores medlemstelefon +45 69 144 441PLF Generalforsamling 2022 FOTO; Shutterstock