Gode råd til at sikre ”det gode match”

PLF Det gode match

Skrevet af PLF

marts 4, 2024

Når du skal have et nyt barn i plejefamilien, er der en lang række ting, du skal forholde dig til og spørge om, inden du underskriver kontrakten.

Politikere, kommuner og KL taler meget om “det gode match”, når vi der tales om en tryg og stabil anbringelse for plejebarnet.

Her kan du læse, hvad PLF mener, det er vigtigt at forholde sig til, for at få det gode match for en anbringelse af et plejebarn.

Når du som plejefamilie bliver tilbudt en ny opgave fra en kommune, er der 2 områder, du skal være opmærksom på, dels den anbringende kommune, dels barnet, som skal anbringes.

Første område: Den anbringende kommune

  • Dialog og kommunikation med familieplejekonsulent og myndighedssagsbehandler – her skal du være opmærksom på, om du bliver mødt i en respektfuld kommunikation som mulig fremtidig samarbejdspartner
  • Spørg ind til anbringelsen: Er det en frivillige anbringelse – hvordan er processen og involvering af barnet og familie. Ved tvangsanbringelse skal du vide – hvorfor tvang, hvordan er processen, skal plejefamilien hemmeligholdes, er der trussel på vold, hvad er kommunens beredskab?
  • Kontraktlige forhold – honorering og honoreringsmodel, ferie, opsigelse, høringspligt, samvær, omkostningsbeløb osv.
  • Kontrakt på midlertidige anbringelse af et spædbarn – feriekompensation, løn efter at anbringelsen ophører
  • Kommunens håndbog for plejefamilier – her er der oplysninger om kontrakt og vilkår, fx omkostningsbeløb, etableringsbeløb, kørsel, medicin, osv.
  • oplysninger om barnet eller den unge, som skal anbringes – børnefaglige undersøgelse, hvorfor skal barnet anbringes, oplysninger om barnets biologiske miljø.

 

Andet område: Barnet eller den unge, som skal anbringes

  • Barnets alder – hvilket alder passer bedst i jeres hjem
  • Barnets udfordringer: Det er vigtigt, at I får så mange oplysninger om barnet som muligt. Det kan være oplysninger og beskrivelser fra børnehaven, skole, anden plejefamilie, opholdssted, børnefaglige vurdering, psykologiske rapporter, diagnoser osv.
  • Hvor kompleks og tung en opgave kan vi have i vores hjem: Match til egne børn, andre plejebørn, egene forventninger en dagligdag som plejefamilie, fx ønske om fri i weekender, familiesammenkomster, fritidsinteresser, ferier osv.
  • Barnets biologiske baggrund: Hvorfor skal barnet anbringes, hvilke erfaringer har barnet med sig. Spørg direkte om barnet har oplevet, vold, overgreb, er der psykisk sygdom eller stofmisbrug i familien. Er der søskende, er de anbragt – hvad forventes der i forhold til kontakt og samvær?

 

Honorering

PLF har en klar holdning til honorering og på vores hjemmeside kan du finde vores honorerings- og vederlagsmodel.

På vores hjemmeside finder du også en oversigt over PLF’s kategorisering af kommuner i farverne rød, gul og grøn:

Rød: Kommuner, som vi fraråder

Gul: Kommuner, hvor man skal være ekstra opmærksom på løn og arbejdsvilkår

Grøn: Kommuner, som PLF kan anbefale

Vigtigt: Husk, at barnet først flytter ind i jeres plejefamilie, når kontrakten er underskrevet, og I er blevet enige med anbringende kommune. Det er meget svært at forhandle sig til bedre løn og arbejdsvilkår, end kommunen lægger op til, når barnet eller den unge er flyttet ind.