Gode råd til dit samarbejde med kommunen

Skrevet af PLF

marts 18, 2022

Som faggruppe uden overenskomst er du særlig sårbar og afhængig af de vilkår, procedurer og anskuelser den anbringende kommune har i forhold til anbringelser i plejefamilier.

I PLF oplever vi, at der er stor forskel på, hvordan kommuner håndterer dette område. Derfor vil vi anbefale, at du, inden du etablerer et samarbejde, orienterer dig om:

 • Kommunens økonomi
 • Procedurer inden for området
 • Muligheder for støtte til barnet eller dig som plejeforældre
 • Samarbejde mellem familieplejekonsulenter og myndighedssagsbehandler
 • Honorering
 • Erfaringer fra andre plejefamilier.

På trods af at du har gjort et godt forarbejde, eller har haft mange års erfaring med godt samarbejde, ved vi, at plejefamiliernes vilkår kan ændres fra det ene øjeblik til det andet, og at du kan føle, at du er kommet i farezonen på grund af:

 • Besparelser
 • Generel nedprioritering af området
 • Skift på chef/lederniveau
 • Skift af myndighedssocialrådgiver

Tæt samarbejde med din familieplejekonsulent
For at plejefamilien kan få et godt samarbejde med kommunen, kræver det, at familieafdelingen i kommunen også har et godt samarbejde indbyrdes. Forstået på den måde, at hvis socialrådgiverne ikke har et godt samarbejde med familiekonsulenterne, så er det svært at være næste led.

Plejefamilierne er meget afhængige af den faglighed, viden og forståelse, som myndighedssocialrådgiveren har for vores arbejde og hvordan vores mulighed for respektfuld dialog er.

Men andre ord: myndighedssocialrådgiveren har magten.

Derfor er det vigtigt, at du har et tæt samarbejde med din familieplejekonsulent, som er den person i kommunen, der skal passe på plejefamilien og sikre, at plejefamilien har nogle ordentlige arbejdsforhold.

Med andre ord: Familieplejekonsulenten forventes at hjælpe plejefamilien inden for kommunen med at have gode vilkår og mulighed for en konstruktiv dialog.

Dette bør du involvere familieplejekonsulenten i
Derfor kan/bør du involvere familieplejekonsulenten i spørgsmål om:

 • Din kontrakt
 • Samvær/ samværsplaner
 • Samarbejde med de biologiske forældre
 • Ferie
 • Aflastning
 • Pasningsordninger
 • Det, der er svært

De kommuner, som ikke har ansat familieplejekonsulenter, skal oplyse dig om, hvem der varetager dine interesser i kommunen.

I PLF erfarer vi, at vores psykiske arbejdsmiljø er meget afhængig af vores mulighed for dialog med den anbringende kommune – er dette vanskeliggjort, skal du fx. vente længe på svar på dine henvendelser kan du få hjælp i PLF.

Få hjælp hos PLF
Du skal kende dine præmisser for dit arbejde, forstå at alle anbringelser sker med henblik på en mulig hjemgivelse, og at du skal gøre op med dig selv, hvad du vil bydes af arbejdsforhold, og hvilket honorar du kræver for dit arbejde – nemlig at tilbyde et barn et trygt hjem og en familie.

PLF bistå i sager, som vedrører alle dine arbejdsforhold. PLF stiller op, når der for eksempel kollektivt er varslet besparelser eller andre tiltag, som foringer arbejdsmiljøet.