Hvordan håndterer du dit plejebarns brug af sociale medier?

Foto; shutterstok

Skrevet af PLF

september 21, 2022

Her er gode råd fra socialtilsynene til at håndtere sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram.

Sociale medier som Facebook, Snapchat og Instagram har fået en central betydning i mange menneskers hverdag, og det gør sig også gældende for vores plejebørn. 

I den forbindelse har socialtilsynene udarbejdet anbefalinger og fokuspunkter, som alle vi plejefamilierne skal være opmærksom på.
 

Her er socialtilsynenes råd 

  • Husk at have en dialogbaseret og inddragende tilgang til plejebarnets brug af de sociale medier. 
  • Sørg for at være gode digitale rollemodeller 
  • Husk på plejebarnets sociale relation og trivsel på de sociale medier som et fagligt fokuspunkt i dagligdagen, statusrapporter og samtalen med tilsynet. 
  • Respekter plejebarnets ret til selv- og medbestemmelse brugen af de sociale medier 
  • Sørg for at holde dig opdateret med viden, indsigt og kompetence med henblik på at få indsigt i, hvordan dit plejebarn bruger de sociale medier.
     

Hvis barnets brug af sociale medier ikke er hensigtsmæssig 

Oplever du, at  

  • dialogen er svær 
  • plejebarnets brug af de sociale medier ikke gavner plejebarnets trivsel og sundhed  

 

Så skal du i samarbejde med den anbringende kommune aftale, hvordan du skal håndtere mulige udfordringer, lave en handleplan og muligvis involvere egen lægen og indhente en lægeudtalelse.

Dette kan også gøre sig glædende for online spil.
 

Vejledning fra Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning til socialtilsynene om sociale medier. Her kan du få et indblik i, hvordan det forventes, at socialtilsynene håndterer emnet.

Mange kommuner har en vejledning til plejefamilier om, hvordan brugen af de sociale medier skal italesættes og håndteres i plejefamilien. Hvis du ikke har fået den endnu, kan du spørge efter den hos sagsbehandler eller familieplejekonsulent.

Du er velkommen til at bruge vores mentorteam til at drøfte og sparre med, når du oplever, at det er svært at håndtere plejebarnets brug af de sociale medier eller onlinespil.