Hvordan er dit psykiske arbejdsmiljø?

psykiske arbejdsmiljø

Skrevet af PLF

februar 20, 2022

Det spørgsmål har du som plejemor eller plejefar nok ikke hørt mange gange. Netop derfor sætter vi i løbet af foråret fokus på plejefamiliernes arbejdsmiljø gennem indlæg i vores nyhedsbrev og ved at lave spørgeskemaer til de forskellige arbejdsområder og mulige belastningsfaktorer.

Den viden og de data, som vi kan komme frem til gennem jeres medvirken i de forskellige undersøgelser, vil give os konkret information, som vil kunne understøtte vores krav om ordnede forhold og bedre psykisk arbejdsmiljø i dialogmøder med Socialministeriet, KL, Kommunerne og Socialtilsynet.

I PLF oplever vi, at flere kommuner ikke har fokus på ordentlige arbejdsforhold for plejefamilier. Vi kan ofte føle, at vores psykiske arbejdsmiljø er presset af kompleksiteten af vores arbejdsopgave.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?
Psykisk arbejdsmiljø skabes og genskabes, når vi passer vores arbejde og samarbejder og kommunikerer om det.
Men hvorfor er det vigtigt at have fokus på plejefamiliernes psykiske arbejdsmiljø?

I 2019 blev bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø udmøntet for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladser og have øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen har fokus på 5 centrale risikofaktorer, som er vigtige at have fokus på inden for det psykiske arbejdsmiljø:

  1. Stor arbejdsmængde og tidspres
  2. Uklare krav – og modstridende krav i arbejde
  3. Høje fødselsmæssige krav i arbejde med mennesker
  4. Krænkende handling, herunder også mobning og chikane (også seksuel)
  5. Arbejdsrelateret vold

Som plejefamilie løser vi en entreprenøropgave for en kommune, som anbringer et barn i vores hjem.

Som beskrevet i KL’s familieplejehåndbog kan det være vanskeligt at arbejde alene i sit eget hjem, hvor alt arbejde foregår i din privatsfære, hvor du ikke har kollegaer tæt på, og hvor dit arbejde er tidsmæssigt grænseløst.

Derfor anbefaler PLF, at du deltager i PLF’s netværksgrupper, hvor du vil have mulighed for at møde kollegaer og kan tale om din dagligdag som plejeforældre.

Du kan også benytte PLF’s mentorordning, som kan hjælpe dig med at reflektere og finde løsninger i konkrete belastende arbejdsfaktorer.

Faktum er, at det at have et godt psykisk arbejdsmiljø kan være hårdt arbejde for en plejefamilie, og vi håber, at du med vores indlæg i nyhedsbrevet kan få hjælp til at blive mere opmærksom på dit psykiske arbejdsmiljø og få viden og redskaber til at minimere oplevelsen af belastningsfaktorer i din hverdag.

I næste nyhedsbrev vil vi sætte fokus på samarbejdet med kommunen.