Hvorfor overholder kommunerne ikke ferieloven?

PLF har stillet indenrigsministeren en række spørgsmål om, hvad kommunerne skal rette sig efter i forhold til ferieloven og plejeforældres ferie.

Håndtering af ferieloven fylder meget i plejefamiliernes liv, især her til efteråret, hvor Kommunerne sender deres kommunale feriebrev ud til plejefamilierne.

Faktum er, at PLF både i mødet med Folketingets beskæftigelsesudvalg og i mødet med KL har gjort opmærksom på, at ferieloven ikke bliver overholdt af kommunerne. Vi har krævet svar og har fået svar, men det overrasker os, at der er så meget forvirring og frasigelse af ansvar på området.

Vi har spurgt indenrigsministeren

Derfor har vi henvendt os til indenrigsministeren, da indenrigsministeriet er ansvarligt for en række love og regler, som kommunerne skal følge. Vi har bedt om at få afklaret om:

  • kommunernes selvstyre står over lovgivningen. Må kommunerne fortolke ferieloven, som de gør?
  • hvorvidt kommunernes kontrakter med plejefamilier er lovlige, når der står, hvilke uger plejefamilien skal holde ferie og forpligter sig på at have plejebarnet med
  • det er lovligt, at plejefamilier ikke kompenseres for at have deres arbejde med på ferie
  • det er lovligt, at kommunerne generelt nægter at udbetale den 5. ferieuge til de plejefamilier, der ønsker det
  • det er lovligt, at kommunerne beholder plejefamiliernes feriepenge

Mens vi venter på svar, vil vi arbejde hårdt på, at vores krav om minimumsrettigheder for plejefamilier bliver standardiseret, og at kommunerne skal honorere plejefamilier ordentligt for deres arbejde.

I PLF mener vi, at ingen plejefamilie skal arbejde for under 7 vederlag for en opgave.