I 2022 havde PLF 115 medlemssager med kommuner

Året 2022 har været travlt for PLF, som i løbet af året er vokset med 190 medlemmer. Der har været mange sager og mange aktiviteter i hele landet.

Vi er stolte af vores indsats i PLF. 2022 har været et travlt og godt år for PLF. Vi har et stærkt fagligt fællesskab i fagforeningen, og PLF er der for sine medlemmer. Det betyder også et højt aktivitetsniveau.

Her får du et overblik over vores aktiviteter i det forgangne år  

 • Nye medlemmer: cirka 190
 • Udmeldelser: cirka 60 (de fleste er gået på pension)
 • Netværksgrupper: over 30 i hele landet
 • Mentoropgaver: 28
 • Kurser og sociale arrangementer

 

PLF har repræsenteret medlemmer som partsrepræsentant i sager i over 30 Kommuner

 

Der har været cirka 115 medlemssager med kommuner og Socialtilsynet

De 115 medlemssager har blandt andet været lønforhandlinger, sygdom, trusler fra kommunen, flytning af plejebørn, hjemgivelse, kommunen glemte tøj og lommepenge i et par år, adoption og politianmeldelse af plejeforældre.

 

Særlige vil vi fremhæve følgende sager

 • Bistået: 8 flytninger eller hjemgivelser af plejebørn
 • Bistået i Clean cut sager: 6 plejebørn blev fjernet fra deres plejefamilie uden varsling og på et fagligt kritisabelt grundlag
 • 4 sager, hvor plejeforældre blev politianmeldt for vold/overgreb, men ingen blev dømt
 • Sager sendt til ankestyrelsen: 19 sager, hvoraf de 16 sager vedrører kommuner og de 3 sager vedrører socialtilsynet
 • Sager med socialtilsynet: 8 sager, hvoraf de 6 omhandlede Socialtilsynet Syd og de 2 Socialtilsynet Hovedstaden (Frederiksberg)
 • 3 familier har desværre mistet sin godkendelse, en familie på trods af, at de blev renset for alle beskyldninger i Byretten

 

Efterværn

Forhandling – det burde det egentligt ikke være – om efterværn. Der oplever vi desværre, at kommunen ser det som en mulighed for at sætte plejefamilien ned i løn.

 

Vi har også set unge blive flyttet til et STU-tilbud, da plejebarnet var 17½ år. Så kunne plejefamilien overgå til at være aflastning i stedet.

 

Og alt det andet arbejde

Ved indførsel af Gennemsnitmodel har vi deltager i lønforhandling med 2 kommuner. Der fik vores medlemmer nogle gode aftaler.

 

Det daglige samarbejde med kommunerne, hvor der afholdes 2 børnesamtaler om året, handleplanen opdateres efter hvert statusmøde, og plejefamilien ”godkender” samværsplan, inden den udsendes. Her er der plads til forbedring.

 

Alt for mange sager, som henviser til en mangel på respekt og ordentlighed i kommunerne og socialtilsynene, når det handler om plejefamiliernes løn- og arbejdsvilkår. Og det er PLF klar til fortsat at handle på!