Kan jeg få seniorpræmie som plejeforælder?

Seniorpension

Skrevet af PLF

maj 2, 2024

PLF har været i kontakt med SKAT om reglerne for seniorpræmier.

Blandt andet, om man som plejeforælder kan være berettiget til seniorpræmie.

Ja, som plejeforælder kan du få seniorpræmie.

Hvis du er født 1. jan 1954 eller senere, er du berettiget til seniorpræmie.

Vi er lønmodtager hos SKAT, og derved er vi berettiget.

PLF har været i kontakt med Udbetaling Danmark, som fortæller, at kommunerne indberetter vores løn på forskellige måder: Løntimer, vederlag, ukontrollabel løn.

Hvis du er berettiget til seniorpræmie, skal du selv kontakte Udbetaling Danmark på 7012 9000 og fortælle, at du er plejeforælder. Så bliver der set på, hvordan din løn er indberettet fra din arbejdsgiver/kommune.

Kort om seniorpræmie

Seniorpræmie er en mulighed for dig, der fortsætter på jobbet efter pensionsalderen.

Fortsætter du med at arbejde enten et eller 2 år efter, du er nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb. Det vil sige, at du kan få både løn, folkepension og andre pensioner samtidig med, at du får seniorpræmie.

Her kan du læse om reglerne for seniorpræmie

I Seniorhåndbogen hos Faglige Seniorer kan du læse om reglerne for at få seniorpræmie.

Se reglerne her

https://seniorhaandbogen.dk/pension/folkepension/skattefri-seniorpraemie/

Vær opmærksom på, at hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv ansøge om seniorpræmie, mens du som lønmodtager som udgangspunkt vil modtage din seniorpræmie helt automatisk.