Kan kommunen nægte dig at have din repræsentant fra fagforening med til samarbejdsmøder?

Du har ret til at blive repræsenteret af din fagforening, PLF.

Skrevet af PLF

september 4, 2023

Vi har en del medlemmer, der henvender sig til PLF, fordi nogle kommuner afviser dem retten til at have en faglig konsulent fra PLF med til møder, der vedrører løn- og arbejdsvilkår, med den påstand, at det kun er SL, der har forhandlingsretten. 

Nej, det kan kommunen ikke. Alle plejefamilier har ret til at have en bisidder eller partsrepræsentant med til møder som vedrører dine arbejdsforhold.  

Disse kommuner, der nægter plejefamilier denne ret, er misinformeret. Forhandlingsretten gør sig kun gældende, når der foreligger en overenskomst, hvilket plejefamilier ikke har. 

Du har ret til at blive repræsenteret af din fagforening, PLF.  

Alle plejefamiliernes løn- og arbejdsvilkår forhandles individuel, der er ingen overenskomst. Derfor er det en god ide at kontakte din fagforening for at få råd og vejledning eller lade dig repræsentere ved samarbejdsmøder med kommunen. 

 

Må kommunen true dig på din ansættelse, fordi du er organiseret i en fagforening? 

Nej, det må kommunen ikke, da alle borgere i Danmark har retten til at organisere sig i en fagforening og lade sig repræsentere af den. 

En sådan trussel skal opfattes som en grundlæggende indskrænkelse af dine rettigheder som lønmodtager og kan i sidste instans ende med politianmeldelse af den konkrete medarbejder, senest 72 timer efter, at du er bleven truet, eller af kommunen, hvis der kan bevises et mønster i håndtering af samarbejdet med plejefamilier.