Køb ny bog ”Udviklende øjeblikke i plejefamilien” med rabat

Skrevet af PLF

januar 20, 2022

Hvornår er der øjeblikke, der fungerer rigtig godt?
Hvornår mangler disse øjeblikke?
Og hvad skal der til for at skabe rammerne for et godt samspil mellem jer som plejefamilie og plejebarnet?
Det giver en praksisnær ny bog svar på.
Bogen er den første i en faglig læseklub, som du kan deltage i.

Forfatteren til bogen Rikke Yde Tordrup gennemgår de udfordringer og dilemmaer, hun oftest møder hos plejefamilier.

Hun gennemgår tilknytningsteorien og udviklingspsykologien på en enkel og lettilgængelig måde, hvorefter hun omsætter teorien til praksis.

Bogen er inddelt i 3 overordnede dele. Første del introducerer udviklende øjeblikke som metode, tilknytningsteorien og Daniel N. Sterns udviklingspsykologiske teori

Forfatteren tager i anden del afsæt i 12 fiktive børn i alderen 0-20 år, som hun har konstrueret på baggrund af sine utallige møder med børn i pleje. På den måde kommer hun rundt om de klassiske problemstillinger på en vedkommende måde, der giver plejeforældre og fagprofessionelle mulighed for at identificere sig med både barn og forældre.

Vejen til tryg tilknytning og god udvikling er fyldt med udviklende øjeblikke – især i de udviklingsdomæner, hvor barnet er i vanskeligheder. Der er udarbejdet en udviklingsplan til hvert barn, så læseren får eksempler på, hvordan en helhedsorienteret indsats kan se ud.

Den tredje del retter sig mod plejeforældrene og de vanskeligheder, der kan være forbundet med at invitere et plejebarn ind i sin familie.

Faglige læseklubber for PLF’s medlemmer

PLF har nu fornøjelsen at kunne tilbyde faglige læseklubber, som giver mulighed for fordybelse og diskussion med afsæt i faglitteratur. Læseklubberne vil bestå af mindre lokalt forankrede grupper  og blive faciliteret af en koordinator fra PLF. Det kommer I til at høre mere om.

Vi starter med at læse Rikke Yde Tordrups nye bog ”Udviklende øjeblikke i plejefamilien”. Rikke er psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi, og sammen med Akademisk Forlag har hun valgt at forære første kapitel af bogen til medlemmer af PLF. Du får kapitlet i pdf-format ved at skrive til alm@plejefamilierne.dk

Hvis du vælger at læse den gratis smagsprøve, kan du ved at besvare nogle spørgsmål om kapitlet også modtage et mindre deltagerbevis for at have orienteret dig i ny faglitteratur på området.

Sådan køber du bogen med rabat

Bogen er skrevet af psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi Rikke Yde Tordrup. Den er udkommet på Akademisk Forlag i december 2021.

PLF har fået en rabatkode, som du kan benytte. Så får du 25 procent i rabat på ”Udviklende øjeblikke i plejefamilien”.

Brug rabatkoden (oplyses af alm@plejefamilierne.dk) og benyt det på Akademisk forlag.

Køb bogen her (Husk at få rabat koden)

Rabatkoden gælder til udgangen af februar 2022.