KOLLEKTIVT KOMMUNALT LOVBRUD!

Hvad gør landets Plejefamilier når vi i 3 årtier har været en del af den danske FERIELOV, men i ligeså mange år er blevet holdt uden for denne rettighed af det kommunale selvstyre?

Af Mads Breckling

Når tørre faktuelle skriv fra enhver siddende Beskæftigelsesminister ikke hjælper på, at landets 98 kommuner gør det som ferieloven foreskriver, hvad gør vi så?

Hvor er Christiansborg? Hvor er enhver siddende Regering der tavse ser til, imens de fortæller, at “de går ud fra, at landets kommuner overholder ferieloven”!!

Kommunerne nægter at aftale ferieafholdelse med hver og en af deres plejefamilier. De varsler plejefamilierne alle over en kam, med 5 ugers afholdelse af berettiget ferie med de plejebørn som er anbragt hos plejefamilierne.

Med varsling oplever vi også, at der er åbenlyse trusler om, at overholder vi ikke kommunernes ulovlige varsling, så er vi sikkert ikke den rette plejefamilie, og kommunerne vil overveje et nyt anbringelsessted.

Det er vel det vi kan kalde KOLLEKTIVT KOMMUNALT LOVBRUD!

Et kæmpe svigt af en faggruppe (plejefamilier) der i forvejen står virkelig dårligt som “næsten” godkendt LØNMODTAGER, men mangler lige de vigtige rettigheder og vilkår, såsom pension, arbejdsmiljø, opsigelse og forhold under sygdom.

Mangler i rettigheder, men uden at få “rabat” på skatten!

Når vi sætter os til bords med de kommunale medarbejdere og ledere, så stirrere de os lige ind i øjnene imens de fastholder egen kommunal praksis uden at blinke, når de holdes op på vores lovformelte ferierettigheder og deraf ferieønsker (behov).

Kommunerne mærker selv den store nedgang i Plejefamilier.

De sidste 3 år i hovedstadsområdet med nedgang på 24% blandt plejefamilerne, hvor den største grund til at ophøre er vores arbejdsvilkår og mangler på rettigheder.

Jeg ved, at hver enkelt plejefamilie er i stand til, at vurdere om de har behov for, at afholde 1, 2, 3, 4 eller 5 ferieuger uden deres plejebarn.

Mange af os vil tage til takke med mindre – og hver og en af os vil tage hånd om, at vores Plejebørn også får del i ferierejser, oplevelser og i særdeleshed oplever kærlige hjem.

Men det må stoppe med skiftende kommunale ledelser og deres medarbejdere, at de IKKE overholder gældende dansk lov, og gang på gang over for landets Plejefamilier ikke bare medvirker til lovbrud men i særdelseshed også skaber unødvendige konflikter inden for et område, der i forvejen er yderst betændt grundet vores manglende rettigheder og vilkår.

Jeg ved hvad jeg taler om. De sidste mange år har jeg skulle kæmpe sammen med andre plejefamilier, velmenende politikere og Plejefamiliernes Landsforening om, at vores FERIERETTIGHEDER tages alvorligt.

For indeværende har jeg varslingsbreve fra mere end 70 kommuner, og de er alle samstemmende i deres retorik, varslinger og uger hvor vi fratrækkes optjent ferie- og feriedage.

Restitution for landet Plejefamilier under gældende ferielov er  en “By i Rusland”, og vi står dårligere på det danske arbejdsmarkede end “polske” håndværkere og andre vi bringer ind i landet, for at udføre opgaver til gavn for samfundet og dets borgere.

Det er urimeligt – Vi skriver 2024 og Oliver Twist døde for flere 100 år siden!