Kom tættere på dine kollegaer – find din nærmeste netværksgruppe

Skrevet af PLF

januar 24, 2023

PLF har mere end 30 netværksgrupper over hele landet. Så der er sikkert også en for dig. Her kan du se, hvordan du finder din netværksgruppe, og hvad du kan bruge netværksgruppen til.

Som plejefamilie kan man stå ret alene, men det er der råd for. PLF har netværksgrupper over hele landet.

“Vi plejeforældre har brug for at mødes med andre kollegaer”, er der en plejemor, der giver udtryk for. “Min mand og jeg har været plejefamilie i nogle år, vi er både hinandens ægtefælde og arbejdsmakker, og det går godt. Men, det er for mig så vigtigt også at kunne møde andre kollegaer, andre plejeforældre, der kender til hverdagen i en plejefamilie og de “ups and downs”, vi kan opleve”.

Dette er en så grundlæggende følelse, som mange plejeforældre har. Og PLF støtter som fagforening muligheden for at mødes med andre plejefamilier.

Du kan både være med i en eksisterende gruppe eller starte en ny.

Vidste du:

 • at PLF har over 30 netværksgrupper i hele lande
 • at du på vores hjemmeside kan finde det netværk, der er tættest på din bopæl. Men du vælger helt selv, hvilken gruppe du ønsker at være i
 • at du gennem hjemmesiden kan finde telefonnummer på den netværksansvarlige af din lokale netværksgruppe https://plejefamilierne.dk/netvaerk/
 • at du via hjemmesiden kan finde frem til PLF’s netværksansvarlige, som er Jannie F. Kruse og Maja Oxholm, hvis du selv har lyst til at starte en netværksgruppe op https://plejefamilierne.dk/om-plejefamilierne/

Netværksgrupper fungerer lidt forskelligt, fordi det er medlemmerne i gruppen, der styrer den. Men grundlæggende kan du bruge en netværksgruppe til:

 • kollegialt samvær og hygge
 • turdag på cafe eller andet
 • temadag med oplæg
 • samtale om løst og fast
 • kollegial supervision
 • turdag med hele familien til familiearrangementer
 • start på nye venskaber.

Meld dig til en netværksgruppe – sammen er vi stærkere.