Kontakt PLF hvis du oplever problemer i samarbejdet med Socialtilsynet

Skrevet af PLF

april 20, 2022

I PLF har vi en del henvendelser fra plejefamilier, som føler sig presset af Socialtilsynet.

Det kan handle om driftstilsynet, hvor plejefamilien bliver vurderet på, om de opfylder kvalitetskriterierne af deres godkendelsestype, vurdering efter kvalitetsmodellen, ændring af godkendelsen, påbud eller man er bange for at miste godkendelsen.

Mange plejefamilier oplever, at tilsynskonsulenter er svære at tale med. De føler sig presset og kan være usikker på den (skjulte) dagsorden, tilsynskonsulenten kan komme med.

Vi oplever, at medlemmer bliver fysisk dårlige eller har søvnproblemer i flere nætter, når der skal være et driftsanmeldt tilsynsbesøg. Det er problematisk, mener vi i PLF.

Generelt om Socialtilsynet
Socialtilsynet er den myndighed, der godkender og fører driftstilsyn med plejefamilier efter § 66, nr.1-3 serviceloven.

Det betyder, at Socialtilsynet efter godkendelsen af en plejefamilie skal føre tilsyn med plejefamilien for at vurdere om, plejefamilien opfylder betingelserne for godkendelse og har den fornøjet kvalitet i at fungere som plejefamilie.

Ud fra en risikovurdering af tilsynskonsulenten prioriterer de forhold, som skal undersøges nærmere. Socialtilsynet har ansvaret for at kunne garantere for kvaliteten i plejefamilien.

Opgaverne er blandet andet: Indhentning af oplysninger gennem anmeldt og uanmeldt besøg i plejefamilien, indhentning af informationer fra de anbringende kommuner, indhentning af informationer gennem interview med plejebørn eller andre relevante personer.

Driftsorienteret tilsyn er altså en løbende proces, som plejefamilierne er underlagt.
Socialtilsynets dialogforpligtigelse Dialogforpligtigelsen i lovgivningen betyder, at dialogforpligtigelsen skal bruges af den enkelte tilsynskonsulent i alle tilsynssituationer i tilsynsprocessen, uanset om der er grund til bekymring for kvaliteten eller ej. (Se lov om socialtilsyn og dialogforpligtigelsen §12)

Alle tilsynskonsulenter er dermed uddannet i dialogførelse og har en skærpet dialogforpligtigelse, når der observeres mangler i kvaliteten i plejefamilien. Med andre ord: Gennem dialog skal tilsynskonsulenten forsøge af identificere, udrede og løse problemstillinger. Det er også her, tilsynskonsulenten er forpligtet til at hjælpe plejefamilien med at finde bedre og andre måder at løse mindre problemstillingerne på. Det er her, plejefamilien har mulighed for at få hjælp, og at tilsynskonsulenten får en bedre forståelse af, hvordan og hvorfor plejefamilien agerer, som den gør.

Tilsynets kontrolfunktion betyder også, at udgangspunkt for dialogen er et ulige magtforhold, da tilsynskonsulentens vurdering af plejefamiliens kvalitet kan have afgørende betydning for plejefamiliens fremtidige virke.

Vi ved også gennem samtaler og interviews, at jo højere man som plejefamilie er røget op på tilsynets risikovurderingstrappe, er magtforholdene og uligheder meget store og dialogen er præget af utryghed, modstand og mistillid.

Kontakt PLF
Befinder du dig i den situation, at du føler, at din tilsynskonsulent ikke udmønter dialogforpligtigelse, at mistilliden og modstand stå i vejen for dialogen, at du er i reel fare med din/jeres godkendelse, skal du henvende dig til din fagforening.

Henvend dig, når du har brug for råd og bistand, eller når du føler dig misforstået, fejlbedømt eller i reel fare for at få et påbud. Jo før, du får PLF med, jo større er muligheden for, at det ikke ender med, at du/I bliver lukket ned som plejefamilie.