KURSUS TILBUD / Understøttelse af pæd. praksis i arbejdet med flygtningebørn

Skrevet af PLF

april 26, 2022

Udannelsesforløbene er tilrettelagt med fokus på modtagelse af flygtningebørn fra Ukraine.

Forløbene retter sig mod pædagogiske medarbejdere i henholdsvis dagpleje, daginstitutioner, SFO/Skole, plejefamilier, døgn-og opholdssteder m.fl.

Læs mere her:
Understøttelse af pæd. praksis i arbejdet med flygtningebørn