Lav en god og fyldestgørende statusrapport

Statusrapport

Skrevet af PLF

november 3, 2023

Vi skal lave en god og fyldestgørende statusrapport så vi får den gode handleplan at arbejde efter.

Formålet med statusbeskrivelsen er at afdække barnets særlige vanskeligheder og behov. Dine observationer og iagttagelser er meget relevante i statusbeskrivelsen, mens faglige vurderinger og tolkninger er fint, men bør adskilles fra det observerende.

5 Fokusområder

Statusbeskrivelsen er inddelt i fem fokusområder:

1 Sundhed

2 Skole

3 Fritid/venskab

4 Familieforhold

5 Udvikling og adfærd

HUSK! Din status beskrivelse er vigtigt.

Godt at vide

Det er vigtigt, at statusbeskrivelsen ikke bliver din personlige vurdering. Følg disse tre råd, og så er du godt på vej til en bedre statusbeskrivelse.

Vær beskrivende. Skriv, hvad du ser og hører, og undgå  tolkninger. Hvis du alligevel tolker, så skal du bevidst om det, og skriv tydeligt: ’x sidder meget alene. Jeg opfatter det, som om x er ked af det’.

Giv eksempler. I stedet for at skrive, at ’barnet ikke har gode sociale kompetencer’, så uddyb med eksempler, så din iagttagelse går fra at blive en vurdering til at blive mere konkret. Tilføj eksempelvis, at barnet ’ødelægger legene for de andre børn og slår uprovokeret’.

Vær konkret. Sæt tal på dine iagttagelser, så læseren bedre kan danne sig et indtryk af problemets omfang. I stedet for at skrive, at et barn ødelægger ’alle’ lege, kan du uddybe det ved at skrive, at ødelæggelsen finder sted hver dag eller cirka en gang om ugen. Og skriv ikke blot, at et barn har ’få’ venner. For hvor mange er ’få’ – er det én eller tre?

Handleplan

Kommunen skal løbende følge op på indsatsen over for et barn eller en ung med henblik på vurdering af, om det er den eller de rigtige foranstaltninger, der er sat i værk.

Kommunen skal som udgangspunkt altid udarbejde en handleplan, før der iværksættes en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og unge i servicelovens kapitel 11.

Handleplanen skal sikre, at formålet med foranstaltningen er beskrevet, og at der er klare mål for indsatsen. Kommunen skal med handleplanen forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på og gøres en indsats i forhold til og angive, hvad målene er for denne indsats.

I forbindelse med det personrettede tilsyn har kommunen pligt til at tage handleplanen op til vurdering senest tre måneder efter at der er iværksat en foranstaltning og derefter med højst 6 måneders mellemrum. Vurderingen sker med henblik på eventuel revision af handleplanen.

 

Et redskab som er meget nyttig at benytte . De aldersopdelte fokusområder og anvendelse af redskabet ICS-trekanten er et rigtig godt hjælpeværktøjet. De aldersopdelte fokusområder er tænkt som et værktøj til at sikre, at man kommer rundt om alle relevante forhold. Formålet med værktøjet de aldersopdelte fokusområder er dels at give et oversigt over alle forhold i dimensionerne, som kan være relevant at inddrage, dels at konkretisere dimensionerne. Du finder bogen her; https://sbst.dk/media/10726/de-aldersopdelte-fokusomr%C3%A5der-2019.pdf