Må jeg have en bisidder med til møde med kommunen eller tilsynet?

Skrevet af PLF

februar 20, 2022

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad der gælder i forhold til kommune og tilsyn. Det andet spørgsmål er: Kan kommunen betale ulykkesforsikringen?

Må jeg have en bisidder med til mit møde med kommunen eller tilsynet?
Ja, det må du gerne.

I PLF oplever vi en stor usikkerhed blandt vores medlemmer om retten til at have en bisidder med til møder eller samtaler med myndigheder.

Som plejefamilie har du ikke som andre lønmodtagere en tillidsrepræsentant, du kan tage med til for eksempel lønforhandlinger eller andre drøftelser, som vedrører din ansættelse. Derfor er det vigtigt, at du kender til din ret til at have en bisidder med.

I PLF ved vi, at man kan føle sig alene eller ubeskyttet til et møde med en myndighed. Derfor kan du kontakte os og få hjælp i form af en bisidder. En bisidder kan skal hjælpe dig med at forberede mødet og finde vigtige og gode argumenter, så dine ønsker og krav fremstår så tydelige som muligt.

En bisidder kan ikke tale din sag. En bisidders rolle er at lytte og observere og måske tage noter, men det er ofte vores oplevelse, at tonen og kommunikationen under mødet kan blive mere respektfuld, når en repræsentant fra PLF er med som bisidder.

PLF anbefaler:

Er du i tvivl om, hvorvidt du har brug for en bisidder til et møde med kommunen eller tilsynet, så kontakt PLF’s medlemstelefon på 69 144 441 på hverdage mellem 9 og 12.30.

Nogle gange er det nok at have en forberedende samtale med os til at blive klædt på. Andre gange er det godt at have en bisidder fra fagforeningen med.

Det er god stil at informere kommune eller socialtilsyn inden mødet om, at der kommer en bisidder med.

Kan kommunen betale ulykkesforsikringen for plejebarnet?

Nej, det er ikke lovligt for kommunen i henhold til en sag fra Gentofte Kommune.

I sagen har Ankestyrelsen afgjort, at en kommune ikke kan tegne forsikringer, der kompenserer et barn i tilfælde, hvor kommunen ikke kan anses for at være erstatningsansvarlig efter almindelige erstatningsretlige regler. Det er dermed ikke lovligt for kommunen at afholde udgifter til ulykkesforsikringer for anbragte børn.

Læs her afgørelsen hos AST