Må kommunen ændre anbringelsessted, uden at plejefamilien høres?

Må kommunen Foto; Shutteltock

Skrevet af PLF

september 21, 2022

Her får du 2 nye spørgsmål om, hvad kommunen må. Det andet spørgsmål er: Må kommunen nægte dig supervision?

 

Må kommunen ændre anbringelsessted, uden at plejefamilien høres?
Nej, det må kommunen ikke.

Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om ændret anbringelsessted, indhente en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted til belysning af sagen.
Formålet med bestemmelsen (§69,69 stk. 5) er at sikre, at anbringelsesstedets viden indgår som en vigtig del af grundlaget for at træffe afgørelser, som har store betydning for barnet.
Forvaltningen er ikke forpligtet til at følge anbringelsesstedets udtalelse, men den skal tillægges vægt ved afgørelsen.
Dette gør sig også gældende ved ændring af samværet og afgørelse om hjemgivelse.
Oplever du, at der træffes store afgørelser vedrørende samvær, ændring af anbringelsessted og hjemgivelse, uden at du har fået mulighed for at lave en udtalelse, bør du henvende dig til din fagforening og søge hjælp.

 

Må kommunen nægte dig supervision? (§142 stk. 4)
Nej, det må kommunen ikke.

Den kommunalbestyrelse, der godkender dig som plejefamilie til en plejeopgave vedrørende et barn eller en ung skal sikre, at du som plejefamilie har mulighed for at uddanne dig inden for området. Og kommunalbestyrelsen skal sikre, at du som plejefamilie får den fornødne supervision.

Supervisionen skal sikre, at du som plejefamilie er bedst muligt rustet til at støtte op om dit plejebarn, og at plejebarnet får et stabilt forløb i et trygt omsorgsmiljø.

Har du oplevelsen af, at fagligheden i den supervision, kommunen stiller til rådighed, er mangelfuld, er det en vigtigt, at du dokumenterer dette og beder om højere faglighed i supervisionen. Mange kommuner har ansat interne psykologer med forskellige ekspertiser, og dem kan sagsbehandleren henvise til.

Du kan også bede om specialiseret supervision, hvis den problematik, I som plejefamilie står i, er meget kompleks. Dette med henblik på at undgå et sammenbrud i anbringelsen.

Husk, at anbringelseskommunen har godkendt til plejeopgaven. Dermed forpligter kommunen sig også på at understøtte jeres arbejde med plejebarnet med den faglighed, der er behov for.

Oplever du, at du ikke bliver hørt eller set i dine behov for supervision, kan du henvende dig til PLF’s medlemstelefon på 69 144 441 og få sparring.