Må kommunen bruge videoklip, som bliver optaget af biologiske forældre under samværet i dit hjem?

Skrevet af PLF

marts 18, 2022

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad kommunen og tilsynet må. Det øvrige handler om plejebørns filmning af plejeforældre.

Må kommunen bruge videoklip, som bliver optaget af biologiske forældre under samværet i dit hjem?
Nej, det må kommunen ikke. At filme i dit hjem kræver en accept fra plejefamilien. Der er tale om en privat bolig og ikke et offentligt rum.

Hvis der ikke er given accept fra plejeforældrenes side, må kommunen ikke bruge videoklip fra samværet.

Må plejebarnet filme plejeforældre i deres dagligdag, og kan kommunen bruge det imod plejefamilien?
Her er vi lidt i en gråzone: PLF vil foreslå, at man i sine husregler har et punkt, hvori det fremgår, at man ikke må filme i huset uden tydelige accept.

PLF er den opfattelse, at det kun er i særligt specielle tilfælde, kommunen må bruge en optagelse. Her er der tale om vold etc.

I andre tilfælde vil det være et tillidsbrud mellem plejefamilien og kommunen. PLF mener, at det være et etisk problem, der bør bringes til fagforeningen.