Må kommunen nægte dig at få hjælp til polititilhold?

Skrevet af PLF

oktober 24, 2022

I dette nyhedsbrev får du svar på 2 spørgsmål:

Må kommunen nægte dig at få hjælp til polititilhold?

Må kommunen opsige din kontrakt, når du truer kommunen i en given situation med, at “de kan komme og hente barnet”?

Få svarene her

 

Må kommune nægte dig at få hjælp til polititilhold?

Det kan ikke besvares entydigt, da plejefamilier ikke sidestilles med for eksempel socialrådgivere.

Flere og flere medlemmer henvender sig til vores medlemstelefon, fordi de føler sig svigtet af deres anbringelseskommune, når det gælder beskyttelse med et polititilhold mod chikane, trusler, vold, stalking eller forfølgelse.

Et polititilhold gives af politi, når man kan redegøre for systematisk chikane, stalking og forfølgelse over en periode. Et polititilhold indebærer, at personen, der chikanerer, stalker eller forfølger dig, din familie eller dit plejebarn ikke må kontakte dig eller henvende sig til dig/jer.

Et opholdsforbud betyder, at personen eller personerne ikke må opholde sig på et nærmere bestemme geografisk område, for eksempel bopæl, skole og arbejdsplads.

Bryder personen et tilhold, et opholdsforbud eller en bortvisning, kan der straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Desværre oplever PLF kommuner, der ikke tager det ansvar på sig som anbringende kommune, og undlader at hjælpe en plejefamilie eller et plejebarn, som føler sig forfulgt, chikaneret eller stalket, oplever trusler eller vold.

Kommunerne har siden 2020 indført kriseberedskab for deres NUL-tolerance politik for kommunalt ansatte og socialrådgivere, hvilket betyder, at det politianmeldes af arbejdspladsen/kommunen, når en medarbejder bliver udsat for trusler, vold, chikane, forfølgelse.

PLF mener, at plejefamilier skal sidestilles for eksempel socialrådgivere og kommunale medarbejder, og at anbringelseskommunen skal hjælpe plejefamilien for eksempel ved, at lederen af afdelingen ringer til politiet for at bede om et polititilhold for at beskytte plejefamilien og plejebarnet.

PLF mener, at kommunen, ved at anbringe plejebarnet i plejefamilien, har forpligtet sig til at tage vare på barnets tav og dermed sørge for beskyttelse for både plejefamilien og plejebarnet.

Oftest handler det om kommunens indstilling til plejefamilier. Derfor kræver PLF, at kommunerne sidestiller plejefamilier som andre kommunale medarbejder, og at alle kommuner har en køreplan for, hvordan plejefamilien skal hjælpes og beskyttes mod trusler, vold, chikane, forfølgelse og stalking.

Oplever du, at bliver svigtet af kommunen, når det handler om beskyttelse, er det vigtigt, at du kontakter din fagforening for at få hjælp.

 

Må kommunen opsige din kontrakt, når du truer kommunen i en given situation med, at “de kan komme og hente barnet”?

Ja, det må kommunen godt, hvis det af kommunen opleves som en grov misligholdelse af din arbejdsopgave.

Om det er i frustration eller i magtesløshed, burde du som plejefamilie aldrig sige eller antyde, at de, altså kommunen, kan komme og hente det plejebarn, som kommunen har anbragt i din familie.

Dette kalder man arbejdsvægring og nægtelse af udføre pålagt arbejde. En vægring vil ofte opleves som en grov misligholdelse af udførelsen af arbejdsopgaven, som er at tage sig af plejebarnet, og det kan derfor medføre en opsigelse af kontrakten med øjeblikkelige virkning.

PLF anbefaler, at du kontakter din fagforening og søger sparring vedrørende dine reelle frustrationer i samarbejde med kommunen for at undgå uheldige formuleringer i kommunikationen.