Må kommunen presse på med at anbringe barnet i din familie, inden kontrakten er underskrevet?

Her er 2 nye spørgsmål og svar. Du får også svar på, om kommunen må kræve erstatningssamvær, når plejebarnets biologiske forældre melder afbud til samvær?

Må kommunen presse på med at anbringe barnet i din familie, inden kontrakten er underskrevet?

Svar: Der er som sådan ingen regler, som forhindrer kommunen i at gøre sådan, men PLF anbefaler, at du har styr på kontrakten og aftalerne, inden barnet flytter ind.

Det er et dilemma, vi oplever, mange plejefamilier kan komme i.

Husk, at du tilhører en faggruppe uden overenskomst, som kan sikre dine arbejdsvilkår.

Kontrakten bliver dermed den eneste forpligtende aftale, du har med anbringende kommune.

Er barnet flyttet ind, er det meget vanskeligt for dig at forhandle dine arbejdsvilkår og vederlag.

Det er vigtigt, at du er klar over, hvilke forhold du vil have (dit hus = dine regler). Så står du godt i kontraktforhandlingen med kommunen.

Det er først, når det står i kontrakten, og du har underskrevet kontrakten, at forhold vedrørende honorering, samvær, sygdom, opsigelse, løn, hvis plejebarnet skal på efterskole, ferie osv. er forpligtende for den anbringende kommune.

I PLF har vi desværre oplevet

  • at plejefamilier, som havde en mundtlig aftale om fx honorering, ikke får det aftalte af den anbringende kommune.
  • kommuner, der havde en mundtlig aftale med plejefamilien, men på dagen, hvor plejebarnet skulle flytte ind, valgte en anden familie, der var billigere.
  • at der fx laves en aftale om honorering, som myndighedssagsbehandleren ikke vil gå med til.

 

Pas på dig selv. Det er helt klart bedst at have styr på kontrakten og aftalerne, inden barnet flytter ind. Du har også mulighed for, at PLF læser din kontrakt og hjælper dig med at få klare aftaler.

 

Må kommunen kræve erstatningssamvær, når plejebarnets biologiske forældre melder afbud til samvær?

Svar: Spørgsmål og aftalen om samvær og erstatningssamværet er vigtig at have skrevet ind i kontrakten eller lagt til kontrakten i et tillægsdokument.

Hvis det ikke er aftalt i kontrakten, kan myndighedssagsbehandler suverænt bestemme forhold om samvær, dermed også erstatningssamvær.

Det er myndighedssagsbehandler, der skal organisere erstatningssamværet og dermed også aftale med plejefamilien, hvornår det kan lade sig gøre.

Vi anbefaler: Det kan være en god ide at føre statistik over aflysninger, som vedrører samværet med plejebarnets biologiske forældre. Hvorfor bliver samværet aflyst, og hvordan reagerer plejebarnet, når der er en aflysning?

Det kan være vigtigt at have med i plejebarnets statusrapport, hvis I ønsker, at aftalen om erstatningssamvær skal ændres.