Må kommunen sætte mig ned i vederlag uden en faglig vurdering af opgaven?

Skrevet af PLF

januar 20, 2022

Må kommunen sætte mig ned i vederlag uden en faglig vurdering af opgaven?
Kommunen må ikke ændre vederlag uden at lave en faglig vurdering af barnets udfordringer.

PLF ved dog, at nogle kommuner at forsøge alligevel.

Må tilsynet lave videooptagelser af interview i plejefamilien og samspillet i plejefamilien?
Ja, tilsynet må gerne bruge optagelser under interview osv. Det vil dog kræve, at man samtykker til dette.

Der mangler dog retningslinjer for, hvem der må se disse optagelser, og hvor de gemmes og hvor længe. PLF anbefaler, at du spørger tilsynet om dette i tilfælde af, at tilsynet vil gennemføre den slags interview/ besøg.

PLF mener, at du kan nægte at være med i denne slags interview, men at du også skal være opmærksom på, at tilsynet kan reagere negativt.

Må tilsynet blande sig i din honorering af en opgave?
Som udgangspunkt har tilsynet intet med vederlagstørrelsen at gøre, da tilsynet alene ser på kvaliteten i plejefamilien/tilbud.

Tilsynet kan godt finde på at spørge til din honorering med forskellige dagsordner. Det kan være en økonomisk interesse for plejefamiliens økonomi, men her er der kun pligt til at oplyse samlet indtægt.