Må kommunen stille spørgsmål til andre børn i plejefamilien, som kommer fra andre kommuner?

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad kommunen må. Det andet spørgsmål handler om tilsynsrapporten. Du får begge spørgsmål og svar.

Må kommunen godt forlange i deres kontrakt, at den nye tilsynsrapport sendes til kommunen?

Svar: Ja, plejefamilier kan godt sende tilsynsrapport til kommunen. Dog skal plejefamilien være opmærksom på, at rapporten ikke indeholder personfølsomme oplysninger.

Må kommunen stille spørgsmål til de andre børn i plejefamilien, som kommer fra andre kommuner? 

Svar: Nej, en kommune, som ønsker at anbringe et barn i plejefamilien, må ikke få viden om de andre plejebørns personlige forhold på et usagligt grundlag. Dette ansvar omfatter både skriftlighed og samtale.

Derfor må plejefamilien sørge for, at andre plejebørns personlige oplysninger er udtaget af for eksempel statusrapporten. Hvis plejefamilien bliver spurgt om personfølsomme oplysninger på de andre plejebørn, for eksempel i en situation om matching, skal kommunen og plejefamilien altid vurdere, om spørgsmålene er sagligt relevante, og om plejefamilien overholder deres tavshedspligt ved at besvare spørgsmålene.