Må kommunen undlade at erstatte forsømt betaling af for eksempel tøjpenge?

Skrevet af PLF

april 20, 2022

Her er 2 nye spørgsmål og svar på, hvad reglerne er for kommunen. Ud over eksemplet med tøjpenge så handler det om retten til at få udbetalt den 5. ferieuge.

I PLF har vi fået henvendelser fra medlemmer, som efter gennemgang af deres lønsedler med fagforeningen opdager, at kommunen for eksempel har forsømt at udbetale tøjpenge i mange år.

Her gælder forældelseslovens § 3 stk. 2., som henviser til, at kommunen kan/skal betale op til 10 år tilbage for forsømt udbetaling, hvis du som plejeforældre (fordringshaver) ikke var klar over dine rettigheder. Disse rettigheder forældes først efter10 år.

Hvis kommunen påstår, at plejeforælderen selv skulle have opdaget den manglende udbetaling, kan der anføres, at når kommunen (og revisionen) ikke har opdaget det, så er udgangspunktet, at borgeren (plejeforældre) også kan overse det. Domstolen har slået fast, at jo mere kompliceret et forhold er at gennemskue, desto mere grund er der til at gå 10 år tilbage.

For os plejefamilier kan det være svært at gennemskue, hvad vi har ret til at få udbetalt, er du i tvivl om noget, kontakt din fagforening/PLF.

Må kommunen undlade at udbetale den 5. ferieuge, når du ønsker det?

Desværre oplever vi, at kommuner håndterer udbetaling af den 5. ferieuge meget forskelligt.

Derfor kan du opleve, at den ene anbringelseskommune uden problemer udbetaler den 5. ferieuge, mens andre kommuner gøre det meget svært at få udbetalt den 5. ferieuge.

Det fremgår af Ferieloven, at arbejdsgiver skal tilgodese medarbejdernes ferieønsker så vidt som muligt. I sidste ende er det arbejdsgiveren, der afgør, hvordan ferie placeres, hvis det er blevet varslet 1. måned for restferie og 3 måneder før hovedferien, som ligger mellem 1.5. og 30.9.

I de fleste kontrakter er der fastlagt, hvornår plejefamilien skal holde ferien, og at ferien holdes med plejebarnet.

I en ny afgørelse fra FerieKonto blev det afgjort, at en plejeforælder med et behandlingskrævende plejebarn kunne få udbetalt den 5. ferieuge, fordi kommunen ikke kunne stille aflastning til rådighed.

I afgørelsen henvises der til, at plejeforældre selv skal kunne vælge at holde ferie med plejebarnet, og at plejeforældre skal have mulighed for at få barnet i aflastning. Hvis kommunen ikke stiller aflastning til rådighed eller skønner, at plejebarnet har det bedst i plejefamilien, skal plejeforældrene honoreres særskilt for at holde ferie med plejebarnet ved at få udbetalt den 5. ferieuge.

PLF anbefaler, at du, når kommunen varsler ferie over for dig, skriver til kommunen, at du ønsker at holde ferie uden plejebarnet og derfor beder om at kommune stiller aflastning til rådighed, eller at du bliver særskilt honoreret for at holde ferie med plejebarnet.