Medlemstyper i fagforeningen PLF

Medlemstyper i PLF

Fuldtidsmedlemskab

Fuldtids medlemskab i PLF samlet vederlag plejefamilie med ialt 5 X vederlag samlet       

Hjælp fra PLF kan ydes til problemer der relaterer til dit arbejde som plejefamilie. Medlemskab gælder som udgangspunkt kun til den person der står på plejekontrakten som kontraktholder. 
Hjælpen kan f.eks. være gennemlæsning af kontrakter, bisidder i nødvendigt omfang, hjælp fra socialfaglige rådgivere, gennemgang af børnesager. 

Deltidsmedlemskab

Deltids medlemskab i PLF samlet vederlag plejefamilie med maks. 4 vederlag samlet                               

Hjælp fra PLF kan ydes til problemer der relaterer til arbejdet som plejefamilie, og gælder som udgangspunkt kun til den person der står på kontrakt som kontraktholder. 
Det kan f.eks. være gennemlæsning af kontrakter, bisidder i nødvendigt omfang, hjælp fra interne socialrådgivere, gennemgang af børnesager. 

Minimedlemskab

Mine medlemskab i PLF er primært forbeholdt aflastnings- og netværksplejefamilier

Et minimedlemskab er for medlemmer der maksimalt 0-2 vederlag og gælder ikke for professionelle aflastningsfamilier der arbejder med vedrlag der samlet overstiger 2 gange vederlag.*

Bemærk, alle medlemstyper her oppebærer de fulde fordele som fagforeningsmedlem af Plejefamiliernes Landsforening og Serviceforbundet.

* Netværksfamilier der modtager fuld dækning af arbejdsfortjeneste skal betale for fuld eller deltids medlemskab.

 

Interesse medlemskab

Interesse medlemskab i PLF                            

Støttemedlemskab i PLF, giver ingen fagforeningens rettigheder.  
Man er med på maillisten til nyhedsbreve fra PLF. 
Man kan som udgangspunkt deltage i kurser, temadage og i lokale PLF netværks arrangementer.  

Partner/passivt medlemskab *

Passivt / partner medlemskab i PLF                            

Dette medlemskab er beregnet til 2 grupper  

  1. Nyuddannede godkendte plejefamilier indtil de får deres første plejekontrakt. 
  1. Partner/ægtefælle til en i forvejen medlem i PLF. Hvis man som partner selv har kontrakt, kan man ikke være passivt medlem. 

Som ny godkendt kan du få hjælp til gennemgang af ny ansættelseskontrakt, som plejefamilie, samt telefonisk rådgivning fra vores socialrådgivere. Man modtager alle nyhedsbreve fra PLF. 

Man kan som passiv/partner medlem deltage i PLF generalforsamlinger samt deltage i lokale netværks arrangementer.  

* Indmeldelse som passiv eller partner kan kun ske ved direkte henvendelse til PLF via telefon 24259007

 

Indmeldelse og priser