Når plejebarnet bevæger sig ud i kriminalitet

Man kan som plejeforældre befinder sig i et juridisk tomrum i forholdt til omsorg og magtanvendelse og plejebarnets ret til selvbestemmelse.

Få fakta om loven og gode råd her

Når plejebarnet bevæger sig ud i kriminalitet

Klokken er 3 om natten, og Oskar på 13 år er ikke kommet hjem. Sidst plejefamilien hørte fra ham var klokken 19, hvor han skrev, at det vil blive lidt sent.

Plejefar svarer i et interview: Vi bliver jo vildt bekymrede for, om der er sket Oskar noget, men også om han er kommet sammen med de “ forkerte venner”.

Det er nu 4 måneder siden, at Oskar begyndte med ikke at kommer hjem eller overholde de aftaler, han laver med plejeforældrene. Plejeforældrene er dybt bekymrede. De oplever, at deres plejesøn ikke vil samarbejde, ikke overholder aftaler, og ikke taler sandt.

Mange plejefamilier kender til, at man ikke kan nå sit plejebarn og oplever, at man som plejeforældre befinder sig i et juridisk tomrum i forholdt til omsorg og magtanvendelse og plejebarnets ret til selvbestemmelse.

Ingen mulighed for at træde i forældrenes sted

Selv med “Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge” har plejeforældre med almen eller forstærket godkendelse ikke fået mulighed for at kunne “træde i forældrenes sted” i forhold til omsorg og forebyggelse eller beskyttelse.

I lovens §3 fremgår, at ansvaret for at varetage den daglige omsorg overgår fra forældrene til plejefamilien. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelse er kun muligt for plejefamilier med godkendelse fra Socialtilsynet som specialiseret plejefamilie. 

Lovens overordnede principper er:

  • at magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kun må ske undtagelsesvis. Det er vigtigt, at dialog og pædagogik ikke erstattes af magt og en generel indskrænkelse af selvbestemmelsesretten.
  • Inden magtanvendelse og indskrænkelse af selvbestemmelsesretten skal plejeforældrene prøve at finde muligheder for at opnå plejebarnets frivillige medvirken til de nødvendige foranstaltninger, og en indskrænkelse af selvbestemmelsesretten skal stå i rimelige forhold til det, plejeforældrene søger at opnå.
  • Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten skal være skånsomt og kortvarigt og skal sikres under størst muligt hensyntagen plejebarnets integritet.
  • Der må ikke ageres nedværdigende og hånende, og fiksering er ikke tilladt.

(I vejledningen i socialministeriets retsinformation om “lov om voksenansvar”, kan du finde en udførlige redegørelse for, hvordan loven skal forstås)

Skriv dagbog

PLF vil råde dig til at skrive dagbog om de aftaler, som plejebarnet/den unge ikke har overholdt, og hvilke konsekvenser det har i plejebarnets dagligdag, for eksempel skolegang. Skriv også, hvilke konsekvenser det har for resten af familien. For eksempel, hvis I ikke kom afsted på en planlagt tur eller ferie, fordi plejebarnet/den unge ikke kom hjem.

Det er vigtigt, at

  • du orienterer din sagsbehandler og familieplejekonsulent om dine bekymringer, og at I i samarbejde laver en plan for, hvordan I som plejefamilie kan få hjælp gennem en ekstern supervisor til jer selv eller plejebarnet.
  • du ved, at I særlige situationer kan Børn og Unge udvalg laver afgørelser, som vedrører plejebarnets beskyttelse på de sociale medier, telefon eller andre medier.
  • du ved, at Børn og Unge udvalget har også mulighed for, når der er lavet en indstilling fra sagsbehandleren, at give dig som plejefamilie beføjelser, som indskrænker plejebarnets selvbestemmelse i de situationer, hvor I som plejeforældre frygter for plejebarnets trivsel og udvikling.

 

PLF mener, at stofmisbrug, alkoholmisbrug, lovovertrædelser som for eksempel vold, prostitution og tyveri skal kunne forbygges i plejefamilien. Det betyder, at plejefamilien skal kunne få beføjelser, som er nævnt i “Lov om voksenansvar” og skal ligestilles med opholdssteder.

 

Se bekendtgørelse til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (voksenansvarsloven) trådte i kraft den 1. januar 2017.

Læs mere om loven på Socialstyrelsens hjemmeside

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/lovgivning-1/voksenansvarsloven

Se bekendtgørelsen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/94