Kan vi anbefale nogen at blive plejefamilie?

I efteråret 2011 meldte PLF ud, at vi anbefalede, at kommunerne ikke længere skulle varetage anbringelsesområdet.
Vi anbefaler også, at økonomien fjernes fra kommunerne.

Udmeldingen kom blandt andet i et brev til såvel social- og integrationsminister Karen Hækkerup som til medlemmerne af Folketingets Socialudvalg.

PLF foreslår, at man i stedet etablerer en statslig styrelse, der med 3 geografisk placerede centre, skal overtage ansvaret for arbejdsopgaverne. Det drejer sig for plejefamilieområdet om:

Udvælgelse og godkendelse af plejefamilier

  • Tilsyn
  • Anbringelse og opfølgning
  • Uddannelse/efteruddannelse af plejefamilier
  • Etablering af efterværn

En række kommuner gør en god og kvalificeret indsats på området – MEN.

Desværre må vi må konstatere, at alt for mange kommuner ikke har løftet og heller ikke i dag løfter opgaverne på et fagligt kvalificeret grundlag, hvor det er det enkelte udsatte barns krav på en tryg og sikker opvækst, der er i fokus. En opvækst i et miljø, hvor barnet/den unge kan få hjælp til at arbejde med sine udfordringer/vanskeligheder og få mulighed for at udnytte det potentiale den enkelte har og derved få mulighed for at skabe sig et godt liv.

Den tætte sammenhæng med den enkelte kommunes økonomi og håndteringen af anbringelsesområdet har desværre i alt for mange tilfælde været altafgørende for de beslutninger der er blevet truffet i den enkelte anbringelsessag.

Det har dels udmøntet sig i den konkrete indsats overfor barnet/den unge og dels i form af afpresning af plejefamilierne, hvor det vi som plejefamilier er blevet udsat for blandt andet er:

  • Trussel om flytning af børn, hvis plejefamilien ikke accepterer lønnedgang på op til 100.000 kr.
  • Trussel om at fjerne godkendelse, hvis plejefamilien ikke accepterer at arbejde gratis i ferien.
  • Overvæltning af børnerettede udgifter på plejefamiliens privatøkonomi.
  • Herudover er mange kommuner tilbageholdende med at inddrage plejefamilierne i beslutningsgrundlaget for det fremadrettede arbejde med børnene, det drejer som om formål med anbringelse, handleplaner, samarbejdet med biologisk familie m.v.

I mange anbringelser bliver plejefamilierne såmænd ikke engang gjort bekendt med indhold af formålsbeskrivelser og handleplaner.

Blandt andet på baggrund af de forhold af såvel økonomisk pression, "medarbejderhåndtering" og manglende faglig inddragelse, som vi oplever plejefamilier bliver mødt med i kommunerne, har vi i PLF desværre måtte konkludere, at vi ikke kan anbefale, at man bliver plejefamilie.

Vi tror i PLF på, at en anbringelse og en opvækst i en plejefamilie er det absolut rigtigste for rigtig mange udsatte børn i Danmark, og selv om det er et krævende og udfordrende arbejde, så oplever vi også, at det at være plejefamilie kan være et utroligt positivt og givende arbejde.

Men vi kan ikke, med vores personlige integritet intakt, positivt anbefale nogen at blive plejefamilie, så længe kommunerne agerer som de gør overfor familierne.
Der er behov for, at Folketinget sikrer basale grundrettigheder for plejefamilier i det arbejde de udfører.

Bestyrelsen

30. januar 2014

PLF