Nyt rettighedskatalog for Plejefamilier

Og desværre igen ikke for noget positivt. To store børn flyttes fra deres plejefamilie, mod eget ønske, på trods af kommunal høringspligt.
En lang række eksempler er blevet fremlagt for politikere og medier i bogform og bekræfter igen, de forhold vi fra Plejefamiliernes Landsforenings side har påtalt og som på vores seneste konference på Christiansborg fik og til at sige, at vi tvivler på, om kommunerne magter opgaven.
Folketinget besluttede allerede med Barnets Reform, at brugen af plejefamilier som anbringelsessted skulle prioriteres, hvor muligt.
En succesfuld indsats overfor truede og anbragte børn kræver engagement og etablering af en hverdag med tryghed, ro, sikkerhed og den til enhver tid nødvendige faglige kompetence.
En succesfuld indsats fordrer, at plejefamilierne har juridiske rammer, der sikrer at de inddrages i samarbejdet om børnene og ansættelsesmæssige rammer at arbejde under, der giver mulighed for at give de udsatte børn og unge en hverdag med tryghed, ro og sikkerhed og mulighed for at udvikle sig.
Vi har igen set, at disse rammer ikke er til stede.

Plejefamiliernes Landsforening har udarbejdet et katalog over de rettigheder og forhold vi finder bydende nødvendige for at vi som samfund kan levere den nødvendige engagerede professionelle og faglige indsats overfor de udsatte børn i Danmark, der anbringes i plejefamilier.
Forhold og rettigheder, som vi som plejefamilier ikke skal ud og slås med kommunale arbejdsgivere om, medens børn og unge bliver ofre på den arbejdsretlige slagmark, men forhold og rettigheder, som Folketinget må påtage sig ansvaret for er til stede, hvis man mener det alvorligt, at vi som samfund skal gøre en indsats for vores udsatte børn og unge.
Plejefamiliernes Landsforenings rettighedskatalog er vedhæftet og kan i øvrigt ses på www.plejefamilierne.dk

For yderligere information kontakt formand Jens Vegge Bjørck på mail

Seneste nummer af PLF Bladet, der indeholder PLF´s rettigehedskatalog kan bestilles ved at klikke på billedet herunder. Pris kr. 50 inkl. forsendelse pr. eksemplar.

Du kan downloade rettighedskataloget via DETTE LINK

Af PLF

01. juni 2013