Selvfølgelig skal plejefamilier være klædt på til opgaven!
Selvfølgelig skal plejefamilier være klædt på til opgaven!

Selvfølgelig skal plejeforælde være klædt på til opgaven!
Giv muligheder til anbragte børn og unge skriver forskningsleder ved Metropol Frank Cloyd Ebsen, i en artikel i Altinget i går d. 16. maj, samme dag skriver næstformand for DS, Niels Christian Barkholt at Plejefamilier er ikke klædt på til opgaven!

I Plejefamiliernes Landsforenings er vi helt i tråd med Frank Cloyd Ebsens vinkel, og måske burde Niels Christian Barkholt læse artiklen, og feje for egen dør først. Den erfaring vi har fra PLFs Projekt Netværkets netværksgrupper for børn- unge og tidligere anbragte voksne, er helt i tråd med udsagnene i Frank Cloyd Ebsens artikel.

I mange år har vi i PLF arbejdet for at få bedre uddannelsesmuligheder for plejeforældre, vi fik i stedet en større kontrol med Socialtilsyn og pålagte to kursusdage om året. PLF er positive overfor Socialtilsynet. Vi mener at plejefamiliers uddannelse bør tage udgangspunkt i de problemtikker det eller de anbragte børn der bor hos os har. Er det f.eks. ADHD, er det forældresamarbejdet eller andet der fylder i arbejdet. Her oplever vi ikke at sagsbehandlere og familieplejekonsulenter arbejde med.

Hvilke kurser og efteruddannelser der er brug for, kan man bedst finde ud af, når der er udarbejdet en klar og tydelig handleplan. En handeplan, der er udarbejdet i et fagligt og ligeværdigt samarbejde med plejefamilierne, forældrene og barnet, så alle kender formålet og opgaverne.

Så vi er enige plejefamilierne skal løbende klædes på!

Men det skal dine medlemmer også – hvis du læser artiklen fra Frank Cloyd Ebsen, så fremhæver han blandt andet følgende:

” Den ene er, at anbragte børn godt ved, at sagsbehandleren er den vigtige person, som kan bestemme over, hvor de skal bo, om de må se deres forældre, og kan gøre noget ved en dårlig situation.

Det andet de sagde er, at de ønsker sagsbehandlere, der er autentisk tilstede og bevidste om deres rolle.

Netop kontinuitet i behandlingen af den unge har mange steder stået som et centralt mål. Det bliver reduceret til kontinuitet i anbringelsen, men burde også være kontinuerlig kontakt til deres sagsbehandler – socialrådgiver. Det ved vi også fra undersøgelser, men ingen kommuner eller politikere magter at tage denne vigtige dimension med personaleomsætning op.
I stedet er betingelserne, at sagsbehandlere ofte skifter arbejde, fordi de ikke kan holde kommunen ud, at græsset ser grønnere ud hos naboen, eller at de skifter børn, fordi kommunen nok en gang ændrer struktur og sagsgange.”

Se artiklen her:
http://www.altinget.dk/social/artikel/forskningsleder-giv-muligheder-til-anbragte-boern-og-unge?ref=newsletter&refid=24102&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=social

Af marianne List, næstformand i PLF

18. maj 2017