Høringssvar omkring Tilbudsportalen

Social- Børne og Integrationsministeriet

København 18. December 2013

Tak for det fremsendte materiale og muligheden for at kommentere på udkastet til bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Det er ikke uden visse betænkeligheder, at vi ser plejefamilier optaget i Tilbudsportalen. I modsætningen til institutioner, opholdssteder og andre anbringelsessteder, vil Tilbudsportalens oplysninger om plejefamilier indebære, at der vil fremgå personlige oplysninger om private familiers private økonomiske forhold, ligesom der vil blive lagt oplysninger om familieforhold om de samme familier.

For så vidt angår eksisterende plejefamilier, der ikke forventer at skulle have nye plejebørn efter de børn de har på nuværende tidspunkt, bør man overveje, hvorvidt disse overhovedet skal optages i Tilbudsportalen.Der er i disse tilfælde ikke grund til, at tilfældige sagsbehandlere rundt omkring i landet skal have mulighed for at gå ind og se på familiernes private forhold.Da der som nævnt for plejefamiliers vedkommende er tale om, at der ligger såvel private økonomiske som familieære forhold, finder vi, at der er behov for, at der ligger en så stor beskyttelse af familiernes oplysninger som muligt.Plejefamiliernes Landsforening opfordrer derfor til, at den enkelte plejefamilie får tilsendt samtlige oplysninger som ligger på Tilbudsportalen og får lejlighed til at blive hørt inden eventuelle oplysninger lægges på portalen. Plejefamilien bør ligeledes kunne afvise, at visse oplysninger ligger på portalen, men alene kan rekvireres af sagsbehandlere, der har konkrete forslag om anbringelse i den konkrete familie.Det er endvidere PLFs opfattelse, at en plejefamilie skal modtage underretning herom, når en kommune er inde på Tilbudsportalen og se på end pågældende plejefamilies profil.Plejefamilien skal efter PLFs opfattelse modtage underretning om, hvilken kommune der har været inde og se på plejefamiliens profil, hvornår kommunen har været inde og hvor mange gange.For så vidt angår plejefamilier og deres private og personlige oplysninger, er det PLFs opfattelse, at der alene skal ligge de mest basalt nødvendige oplysninger om den enkelte plejefamilie under familiens profil på Tilbudsportalen.Vi vil se frem til at få tilbud til at kommentere på en eventuel senere vejledning om Tilbudsportalen.

Venlig hilsen
Jens Vegge Bjørck
Formand PLF

18. december 2013

PLF