Åbent brev til Guldborgsund kommune

 

 

Til orientering blev jeg i går 1. marts kontaktet af Torben Jørgensen fra Guldborgsund Kommune.

 

Vi havde en lang telefonsamtale, hvor Torben Jørgensen blandt andet gjorde rede for kommunens opfattelse, at det med de regler og praksis, der er indenfor området i dag, er rimeligt at sætte plejefamilierne ned i løn, hvis plejeopgaven udvikler sig til at være lettere end KL’s vejledning angiver i forhold til antal vederlag.

Torben Jørgensen forklarede, at de fra kommunens side havde gennemgået sagerne, hvoraf mange ikke var blevet reguleret de sidste 3 år. Samt at de havde prøvet at være lempelige overfor plejefamilierne ved at give et rimeligt varsel.

Jeg gjorde vores stillingtagen klar, nemlig;

Det er PLFs opfattelse, at en plejefamilie ikke skal kunne sættes ned i løn så længe barnet er anbragt i den pågældende familie og plejefamilien varetager opgaven, også selv om den måtte udvikle sig til at blive lettere i perioder.

Samtidig fortalte jeg ham, at en varslet vederlagsnedsættelse de facto er en juridisk opsigelse af plejeforholdet, hvorfor såvel anbringelsessted som forældremyndighedsindehaver og barnet skal høres, idet varslingen indebærer en påtænkt flytning af barnet.

Børn på 12 år og derover skal høres og har ret til en egen advokat betalt af kommunen. 

Jeg gjorde rede for, at PLF fremadrettet advarer familier om hvad de kan blive udsat for fra kommunerne side, når de vælger at blive plejefamilier i Danmark. Det er nød til at være PLFs holdning så længe der ikke er retssikkerhed og ordnede forhold for plejefamilier.

Han beklagede, at det så kunne blive vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med nye plejefamilier, hvortil min eneste kommentar er – JA, men så må kommunerne jo sammen arbejde på at få skaffet ordentlige vilkår som opsigelsesvarsler og krav om saglighed, der retsligt kan prøves, pension og løsning af ferieproblematikken og at vi gerne deltager i det arbejde.

Konklusionen på samtalen blev, at Torben Jørgensen vil sende PLF en invitation til et møde om problemerne.

Venlig hilsen

Plejefamiliernes Landsforening
Jens Vegge Bjørck
Formand

Af PLF Bestyrelse

03. marts 2016