Plejefamiliernes Landsforening har fået ny formand

Plejefamiliernes Landsforening har fået ny formand Thomas Vorre.

På den netop afholdte generalforsamling valgte Jens Vegge Bjørck at takke af efter 14 år som formand for PLF.
Jens Vegge Bjørck er stifter af PLF, og har således været eneste formand. Gennem ti år var Jens i et tæt parløb med tidligere næstformand Thomas Damkjær Petersen.

Arbejdet i foreningen har ligget lige til højrebenet for Jens, han kunne lide det og har begået sig på de politiske arenaer med stor dygtighed. Jens har heller ikke været bleg for at sige tingene som de er. Eksempelvis står Jens for at sige, at ”vi ikke kan anbefale nogen at blive plejefamilier”, han har indført begrebet 'nedslagseffekten'.

PLF er med Jens som formand blevet en anerkendt samarbejdspartner på anbringelsesområdet. Vi sidder med når der er politiske drøftelser hos ministeren, i KL og andre steder.

PLF er en interesseorganisation, der ikke ønsker overenskomster på området, men ønsker, at plejefamilierne bliver anerkendt for det store arbejde de udfører, og at de får indført lovbestemte rettigheder.

 

PLFs generalforsamling valgte Thomas Vorre, som har været foreningens næstformand i det sidste halve år.
Thomas er uddannet biolog, og er sammen med sin kone Lene plejefamilie. Thomas bor på Fyn, hvor han også ejer og er direktør i en mindre forskningsvirksomhed, der arbejder med klinisk medicinalforskning.

Thomas har deltaget i bestyrelsesarbejdet i PLF i de sidste 3 år og finder det bemærkelsesværdigt, at de familier som arbejder med de mest udsatte børn og deres familier slet ikke har nogen retssikkerhed, hverken plejefamilierne eller de udsatte børn og deres familier. Det er et meget mærkeligt paradoks, at de børn og unge som har behov for mest stabilitet og ro slet ikke har rettigheder og krav på stabilitet – siger den nye formand.

Thomas har et ønske om at fortsætte PLFs politiske linje, men der bliver nok åbnet op for nye tiltag. Et Advisory Board er i støbeskeen, hvor det er planen at invitere alle de kompetencepersoner som ved noget om området.

PLF ønsker større synlighed, blandt andet kan man møde PLF på Folkemødet på Bornholm i år, hvor de er sammen med de to organisationer Børnehjælpsdagen og Broen.

PLFs primære formål er at skabe bedre forhold for de anbragte børn, deres forældre og plejefamilierne.

Thomas er løbet ind i store udfordringer lige fra dag et, blandt andet har en række kommuner valgt at sætte plejefamilierne kraftigt ned i løn uden hensyntagen til børnenes belastningsgrad.

PLF ønsker ikke at sætte de anbragtes tryghed og kontinuitet på spil, det er vi enige med de politiske partier i! Derfor har PLF heller aldrig brugt de anbragte børn som pressionsmiddel i konflikter. En række kommuner viser sig åbenbart ikke at have samme opfattelse, så kære Thomas tillykke med formandsposten, på med arbejdstøjet!

Konstitueringen af de øvrige poster i bestyrelsen sker ved førstkommende bestyrelsesmøde. Øvrige nye medlemmer i bestyrelsen er, Britta Lund Nielsen og suppleant Janni Frimodt Kruse. Læs mere om bestyrelsessammensætningen på vores hjemmeside www.plejefamilierne.dk

Af Plejefamiliernes Landsforening

07. april 2016