Socialrådgiverne skal bruge mere tid hos familier, der har brug for støtte

ODENSE: En ændret praksis på området for udsatte børn i Odense Kommune skal fremover betyde en mere forebyggende og hurtigere indsats til børn og unge, der har brug for hjælp. En praksis der efter planen skal betyde færre og kortere anbringelser, lyder det fra kommunen.

For socialrådgiverne vil indsatsen betyde mere tid hos familierne, der har brug for støtte og mindre administrativt arbejde. Indsatsen skal resultere i færre egentlige sager på børn- og ungeområdet.

Fokus vil i højere grad være på en forebyggende og tidlig indsats, der skal resultere i mindre indgribende foranstaltninger over for børnene og deres familier. Indsatsen vil betyde, at de faglige medarbejdere vil bruge mere tid hos borgerne og dermed en tættere og mere hyppig kontakt..

Anbringelser skal være midlertidige
I dag bliver 30 pct. af ressourcerne brugt på forebyggende indsatser. I 2017 skal det være minimum 40 pct. Målet er, at der i 2020 bruges flere ressourcer på forebyggende indsatser end på at anbringe børn og unge.

Med udspillet er det målet, at der skal ske et markant fald i antallet af anbringelser opgjort som helårspladser.

Både de forebyggende foranstaltninger og anbringelser skal som udgangspunkt ses som midlertidige, fordi børn skal vokse op i deres familier, og familier skal så vidt muligt klare deres udfordringer uden specialindsatser.

10.12.2014 KL. 08.48 (DK NYT)

Af DK Nyt

10. december 2014