Anbragte børn koster på Bornholm

Tunge sager om anbragte børn på Bornholm koster kommunen dyrt. Der bliver brugt mange flere penge på området sammenlignet med resten af landets kommuner.

Selvom kalenderen kun viser april, har Bornholms kommune allerede i løbet af årets første måneder udført flere dyre anbringelser af børn, end hvad kommunen har afsat penge til. Det bliver slået fast i en ny analyse af børne- og ungeområdet på Bornholm foretaget af kommunen selv.

I år har kommunen afsat penge til 9,5 anbringelser, men allerede i marts måned er der blevet anbragt det, der svarer til 14,5 barn. Det kan mærkes på den kommunale økonomi.

- Det er, når vi skal ud og have de store foranstaltninger, at det bliver nogle dyre anbringelser. Og de store foranstaltninger indebærer som regel også, at man skal søge mod den anden side af vandet, siger formand for Børne-og skoleudvalget Margrethe Kjellberg.

Anbringelserne har allerede i år kostet cirka 1,4 millioner mere end forventet, hvilket ikke stemmer overens med de spareplaner, kommunen har for børne-og ungeområdet de næste par år. Her er det planen, at der skal ske en besparelse på 5 millioner kroner i 2016 - stigende til 10 millioner kroner årligt fra 2017. Men det skal i følge Magrethe Kjellberg ikke gå ud over de børn, som har brug for den ekstra hjælp.

- Jeg håber selvfølgelig ikke, at vi skal bruge mange penge på anbragte børn. Men er det tilfældet, så skal vi jo gå ud og hjælpe og give børnene de bedste vilkår. Det skal vi gøre, og så må vi finde andre metoder til at finde pengene, der er behov for, lyder det fra formanden.

Cirka 10% af alle børn på Bornholm har en sag i Børn og Familie. Til sammenligning er tallet på landsplan cirka 5%

Af TV2/Bornholm

07. april 2015