De Anbragtes Vilkår og PLF får 3,7 millioner kr. til at starte netværksgrupper for anbragte

De Anbragtes Vilkår og Plejefamiliernes Landsforeningen får 3,7 millioner kr. til at starte netværksgrupper for anbragte børn og unge

De Anbragtes Vilkår og Plejefamiliernes Landsforeningen (PLF) har modtaget 3,7 millioner kroner fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Foreningerne skal i fællesskab i de næste tre år opbygge netværk, mentorordninger, workshops og camps for tidligere og nuværende anbragte børn og unge.

 

”Vi vil gerne sikre, at anbragte børn og unge kan møde andre som dem selv. Så de oplever, at de ikke er alene. At andre også har de samme bekymringer og problemer, som de selv sidder med,” siger formand for De Anbragtes Vilkår, Ea Krassél.

 

“I Plejefamiliernes Landsforening, har vi desværre flere eksempler på, at det kan være rigtig svært for den unge, uden et socialt netværk, når de flytter fra plejefamilien. Vi vil arbejde på, at netværksgrupperne også kan fungere som Efterværn,” siger næstformand for PLF Marianne List.

 

Til det arbejde har De Anbragtes Vilkår og Plejefamiliernes Landsforeningen modtaget 3,7 millioner fra en ny pulje til ’Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge’ fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

 

Anbragte mangler ofte socialt netværk

De initiativer, som pengene skal bruges på, har netop til formål at give børnene et bedre socialt netværk, også efter de er blevet 18 år.

 

Det er også en vigtig del af projektet at skabe mentorordninger, hvor anbragte, der har brug for det, kan få tilknyttet en mentor, som selv har prøvet at være anbragt.

 

”Samtidig er det erfaringen at mødet med en voksen mentor, har stor betydning for et barn. En mentor, som selv har været anbragt, kan give nogle nye perspektiver på de problemer, man står med som anbragt,” siger næstformand i PLF, Marianne List.

 

Anbragte klarer sig dårligere end andre

Anbragte børn og unge er markant dårligere stillet i livet på stort set alle områder. De har større risiko for misbrug, selvmord, kriminalitet, psykisk sygdom, ledighed og teenagegraviditet.  

 

”Det skyldes i høj grad mangel på socialt netværk med ligestillede under anbringelsen. Især overgangen fra anbringelsen til voksenlivet er en særdeles kritisk livsfase, hvor “filmen knækker” for mange. Simpelthen fordi de står helt uden netværk. Det vil vi gerne lave om på” fastslår Ea Krassél.

 

Ligesom resten af de frivillige i De Anbragtes Vilkår, har hun selv en anbringelsesbaggrund. Hun var anbragt uden for hjemmet størstedelen af sin barndom både på institution og hos plejefamilie.


Marianne List har derimod stor erfaring som plejemor, og arbejder idag med socialt udsatte familier. Marianne ser frem til, at skabe muligheder for at de anbragte børn og unge kan mødes med andre - ligesom dem.  

For yderligere kommentarer ring eller skriv:

 

Ea Krassél, formand for De Anbragtes Vilkår, tlf. 2895 9982,

mail.: ea@deanbragtesvilkar.dk.

Besøg også hjemmesiden deanbragtesvilkår.dk

 

Eller

Marianne List, næstformand i Plejefamilierness Landforeningen, tlf.: 2395 2500,

mail: mli@plejefamilierne.dk .

Besøg også hjemmesiden: www.plejefamilierne.dk
 

Læs mere om puljen fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold på http://sm.dk/nyheder/2015/ny-pulje-til-eftervaern-og-netvaerksgrupper-for-nuvaerende-og-tidligere-anbragte-unge

 

Projektets skal de næste tre år:

 

  • Etablere lokale netværk, hvor nuværende og tidligere anbragte børn og unge oplever et fællesskab med andre med samme erfaringer. De kan her udveksle erfaringer og omsorg, og indgå i aktiviteter.
  • Udvikle en række lærende og oplevelsesrige workshops, arrangementer, camps og tilbud som understøtter læring, gensidigt livsmod og handlekraft.
  • Etablere mentorordninger både brugerne imellem samt med ressourcestærke voksne i lokalområdet.
  • Skabe forståelse for, at anbragte børn og unge kan være med til at udvikle anbringelsesområdet i positiv retning, hvis de bliver hørt. Anbragte børn og unge vil gerne have indflydelse både på deres egne forløb og på anbringelsesområdet overordnet set.

Målet er, at nuværende og tidligere anbragte oplever:

  • Mere glæde, øget trivsel, indbyrdes omsorg og tro på egne og fælles ressourcer.
  • Et oplevelsesrigt, alternativt læringsmiljø, som de identificerer sig med og vil være en del af.
  • Øget handlekraft og indflydelse.
  • En øget selvstændighed og tro på egne evner og muligheder, så de bliver i stand til at etablere sig i en selvstændig tilværelse uden ”brug for ” det offentlige system og uden afhængighed af det offentlige system.
Af Marianne List

03. juni 2015