Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

Ankestyrelsen har gennemført en større undersøgelse af plejefamilieområdet. Undersøgelsen viser, at hovedparten af kommuner og plejefamilier er tilfredse med deres samarbejde. Nogle mener også, at samarbejdet kan blive bedre. 

Langt de fleste plejefamilier er godt tilfredse med samarbejdet med kommunen. Tilfredsheden er også stor, når kommunerne skal vurdere samarbejdet med plejefamilierne. Samlet set er langt over halvdelen af kommunerne og plejefamilierne tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet.

Undersøgelsen er blandt andet sat i værk som følge af øget politisk fokus på plejefamilieområdet. Derudover bliver plejefamilier oftere anvendt som anbringelsessted for børn og unge anbragt uden for hjemmet efter Barnets Reform. En række konkrete sager stillede endvidere i sommeren 2013 spørgsmålstegn ved, om plejebørn må flyttes fra plejefamilien på grund af samarbejdsvanskeligheder mellem plejefamilien og kommunen. 

Samarbejdet kan fortsat udvikles og forbedres

Selvom de fleste er tilfredse med samarbejdet, så udtrykker både plejefamilier og kommuner, at der er plads til udvikling og forbedringer. Det er især forhandlinger om vederlag under anbringelser, der skaber konflikter i samarbejdet mellem kommuner og plejefamilier.

Plejefamilierne oplever derudover, at mangel på informationer fra kommunen og anerkendelse af deres faglighed kan påvirke samarbejdsrelationen.

 

Du kan hente hele publikationen her

Af Ankestyrelsen

20. november 2015