Roskilde afprøver nu plejefamilier til uledsagede flygtningebørn

Velux-fonden støtter projekt i Roskilde, der sammen med plejefamilier vil afprøve nye modeller for at hjælpe den voksende gruppe flygtningebørn, der kommer uden deres forældre

 

ROSKILDE: I Danmark er der ikke tradition for at bruge plejefamilier til flygtningebørn, og derfor er der heller ikke udviklet en metode eller et koncept for, hvordan det kan foregå. Projektet skal undersøge, om plejefamilier kan hjælpe flygtningene til en bedre og lettere integration i det danske samfund og i højere grad sikre dem et netværk. Modelen skal kunne udrulles i hele landet, hvis resultaterne viser sig at være lovende.

 

Velux-fonden støtter projektet med 2,6 mio. kr. og begrunder bevillingen med, at det er fondsbestyrelsens håb, at man med denne bevilling medvirker til at fremme udviklingen af et koncept for placering af uledsagede mindreårige flygtninge i plejefamilier eller andre familienære boformer, således at børnene får en god start i Danmark.

- I Roskilde har vi rigtigt gode resultater med at tage godt imod uledsagede flygtningebørn, men vi skal hele tiden blive bedre. Lige nu kommer der stadig flere flygtningebørn til Danmark og kommunerne, og vi har brug for at afprøve nye metoder, så de hurtigere bliver integreret i vores samfund. Her kan plejefamilier komme til at spille en afgørende roller, siger borgmester Joy Mogensen (S).

10 pct. af flygtningebørnene kommer alene.

Alle uledsagede flygtningebørn og unge, der er kommet til Roskilde Kommune, er i job eller under uddannelse, viser en opgørelse fra oktober 2015. I alt er 74 børn og unge i alderen 12-23 år kommet til kommunen fra 2010-2015.

Ifølge KL's nyhedsbrev Momentum er antallet af flygtningebørn, der kommer til Danmark, mere end tredoblet på bare to år. Og børn udgør nu 44 pct. af alle flygtninge, mod 29 pct. for to år siden. 10 pct. af denne gruppe er uledsagede flygtningebørn primært mellem 13 og 17 år.

Projektet følges af University College Sjælland, hvor undervisere fra socialrådgiver- og pædagoguddannelsen udforsker eksempler på best practice samtidig med, at forskere i et følgeforskningsprojekt belyser, hvordan de nye indsatser påvirker de uledsagede flygtninges liv og dagligdag.


Roskilde Kommune har sammen med partnerne Røde Kors, UCSJ og Udlændingestyrelsen fået 2,597 mio. kr. af Velux-fonden i samfinansiering med Villum-fonden til udviklingsprojektet.

 

De to fonde støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland og uddelte i 2014 tilsammen over en milliard kr. til almennyttige formål.

 

Af DK Nyt

03. december 2015