Odenses ulovlige håndtering af børnesager blev udløst af et sparekrav på ti mio. kr

Odenses ulovlige håndtering af børnesager blev udløst af et sparekrav på ti mio. kr. Behovet for besparelser er siden blevet flerdoblet

Af Michael Kjærgård, michael@dknyt.dk

ODENSE: Som en af efterdønningerne af efterårets skandale om 'planlagt og systematisk lovbrud' i forbindelse med lukning af en række børnesager har børn- og ungeudvalget netop sendt en liste med besparelser for 30,5 mio. kr. i høring hos blandt andre forældrebestyrelserne.

Netop sparekrav var begrundelsen, da børn- og ungeforvaltningen havde forlangt sager med dyre foranstaltninger lukket - et forlangende, der fik flere socialrådgivere til at protestere gennem deres fagforening. En intern undersøgelse var dårlig nok kommet i gang før børn og unge-rådmand Susanne Crawley Larsen (R) omgjorde sparekravet, samtidig med at socialministeren blev kaldt i samråd i Folketinget, og Ombudsmanden blev involveret.

En ekstern redegørelse få uger senere resulterede i en usædvanligt kras kritik, og den adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltningen, Peter Pietras, blev fyret og fratrådte på stedet. Senere fulgte andre fyringer, således at den samlede pris for fratrædelserne løb op i små seks mio kr. for.

En gammel regning, der er vokset

Det oprindelige sparekrav, der startede hele sagen, var på ti mio. kr., og siden er der afsat yderligere fem mio. kr. til udsatte børn. Børn- og ungeudvalget opgav i første omgang at finde pengene, men blev i forbindelse med budget 2016 pålagt at finde dem på andre af udvalgets områder.

Det samlede beløb som Børn- og Ungeforvaltningen mangler i kassen, er nu summet op til 23,2 mio. kr., men ekstraudgifter, der kan forudses allerede nu betyder, at børn- og ungeudvalget er enedes om det besparelsesforslag på 30,5 mio. kr. der nu sendes i høring, fortæller DR Fyn. Omkring en tredjedel af pengene er fundet ved at nedlægge ubrugte daginstitutionspladser og inddrage uforbrugte bevillinger.

Resten er er fundet på områder hvor det vil være mere mærkbart, fx bortfald af musiktilbud, skolehaver, en ekstra skoletime i 0.-3. klasse og lignende, nedsat serviceniveau på forskellige områder og et halveret vikarbudget.

I 2017 vil også skovbørnehaverne blive beskåret, og personalesammensætningen af pædagoger og pædagogmedhjælpere vil generelt blive justeret.

Efter høringen skal besparelsen endelig besluttes på et udvalgsmøde 26. januar 2016.

Af DK Nyt

09. december 2015