Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet

For at skabe ro og stabilitet omkring aflønningen af plejefamilier udarbejdes en guide til implementering af god praksis for vederlag og kontrakter. Guiden udarbejdes på baggrund af en kortlægning af eksisterende vederlagsmodeller og testes i regi af det kommunale netværk på plejefamilieområdet.

 

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Plejefamilier der modtager vederlag for at have et plejebarn og kommunale børn- og familieforvaltninger, der indgår kontrakter med plejefamilier.

Baggrund for projektet:

Som opfølgning på Anbringelsesreformen blev der iværksat forsøg med alternative honoreringsmodeller i Aarhus og Københavns kommuner. På baggrund af erfaringerne herfra har der vist sig et behov for en national indsats til identificering og udbredelse af de eksisterende vederlagsmodeller og praksisser. Derfor udarbejdes der en kortlægning af eksisterende vederlagsmodeller efterfulgt af en implementeringsguide til god praksis for vederlag og kontrakter. Kortlægningen vil blive offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside i 1. kvartal af 2016. Implementeringsguiden vil blive testet og kvalitetssikret i regi af det kommunale netværk på plejefamilieområdet og den endelige version vil blive offentliggjort i sommeren 2016.

Formål:

Formålet med projektet er at pege på det bedste fra de eksisterende vederlagsmodeller og optimere de eksisterende modeller, for derved at understøtte udbredelse af god praksis vedrørende honorering på plejefamilieområdet. Det langsigtede formål er at styrke kontinuiteten for det anbragte barn gennem et styrket samarbejde mellem plejefamilie og kommune. Herunder skal en guide til implementering af god praksis bidrage til, at der opstår færre uenigheder mellem plejefamilie og kommune om fastsættelse eller ændring af vederlag, ligesom guiden skal medføre oplevede lettelser i hverdagen for de kommuner, der anvender guiden.

Dokumentation og evaluering:

Som led i projektet udarbejdes en kortlægning af vederlags- og kontraktmodeller samt en implementeringsguide til god praksis for vederlag og kontrakter. Guiden skal være anvendelsesorienteret og på en let tilgængelig måde give inspiration til, hvordan praksis kan forbedres. Guiden skal beskrive relevante tilpasninger/anvendelser af de eksisterende modeller og give anbefalinger til, hvordan kontekstuelle forhold rundt om modellerne kan håndteres. Anvendelsen af guiden evalueres i regi af det kommunale ledernetværk på plejefamilieområdet.

Kontakt:

Disa Johanna Brejnrod

61 96 56 33

dijb@socialstyrelsen.dk

Kontor for Sårbare Unge og Integration

Af Socialstyrelsen

21. januar 2016