Plejefamilier som kun løser aflastningsopgaver

Plejefamilier som kun løser aflastningsopgaver

Den generelle godkendelse bortfalder hos plejefamilier, som de sidste tre år kun har haft aflastningsopgaver i henhold til Servicelovens § 84.

Social og Indenrigsministeriet har den 5. januar 2016 besvaret en række spørgsmål fra KL om reglerne for at anvende den forskellige typer af godkendelse. 

Besvarelsen vil få konsekvenser for Socialtilsyn Hovedstadens praksis vedr. plejefamilier der alene løser aflastningsopgaver, som de har fået i henhold til servicelovens § 84. Socialtilsyn Hovedstaden fører fortsat tilsyn med alle plejefamilier der har en generel godkendelse. Vores erfaring de sidste to år har vist, at en del plejefamilier alene anvender den generelle godkendelse til at varetage opgaver i henhold til servicelovens § 84.

Det fremgår af Lov om socialtilsyn § 5 stk.6, at den generelle godkendelse bortfalder, hvis plejefamilien ikke har haft opgaver i tre år. Da det nu er fastslået at § 84 opgaver ikke kræver, hverken generel eller konkret godkendelse, så vil plejefamiliernes generelle godkendelse blive trukket, hvis de ikke har anvendt den generelle godkendelse i 3 år. Plejefamilierne vil kunne søge på ny, hvis de igen ønsker at have en generelgodkendelse. Socialtilsyn Hovedstaden vil give beliggenheds- og anbringelseskommune besked, hvis en plejefamilies generelle godkendelse ophører.

Læs brevet fra Social- og Indenrigsministeriet

Af Social og Indenrigsministeriet

23. januar 2016