FAMILIEPLEJERE – ANSATTE ELLER SELSTÆNDIGE?

Sammenfatning af konklusionerne i dette notat

Det er KL’s vurdering, at familieplejere efter en sædvanlig standardkontrakt med en kommune om anbringelse af et barn i ansættelses- og arbejdsretlig samt forvaltningsretlig henseende ligesom for 10 år siden ikke kan betragtes som ansatte i kommunerne, men skal anses som selvstændige.

Der gælder dog den modifikation, at kommunen skal partshøre en familieplejer, nå kontrakten bringes til ophør, hvis kommunens opsigelse er begrundet i forhold, der bebrejdes familieplejeren.

Der foreligger lovfortolkninger fra statslige myndigheder og andre instanser, der trækker i retning af at ville beskytte familieplejere på lige fod med lønmodtagere på særlige retsområder og i specifikke relationer.

På det skatteretlige område trækkes der ogsaåi retning af, at myndighederne som udgangspunkt skal behandle familieplejere, som om de er lønmodta- gere, således at de får A-indkomst og ikke har samme muligheder for at fradrage udgifter i deres indkomst.

KL vurderes fortsat at have et juridisk grundlag for at afvise at indgå overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår.

 

Læs hele rapporten her

 

Af KL

21. marts 2016