Socialminister lover bod og bedring

Socialminister lover bod og bedring for anbragte børn

Anbragte børn får ikke nok hjælp. Kommunerne skal være bedre til at føre love ud i livet, siger minister

Det er stærkt bekymrende, at børn, der er anbragte uden for hjemmet i plejefamilier eller på institution, ikke får nok hjælp, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V). Statsrevisorerne har kritiseret, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager ikke overholder loven, og det vækker genklang hos ministeren.

- Jeg er enig i kritikken. Der har historisk set ikke været nok fokus på implementering, effekt og virkning på socialområder bredt set. Vi har og skal have et ændret fokus på området. Der er et ekstremt fokus på at gøre tingene bedre og en klar erkendelse ude i kommunerne om, at tingene ikke er blevet implementeret godt nok, siger Karen Ellemann.

Ifølge Statsrevisorerne bryder kommunerne loven om krav til børnesamtaler, handleplaner og børnefaglige undersøgelser. Statsrevisorernes kritik kommer efter Rigsrevisionens beretning af indsatsen for de anbragte børn.

I 2014 brugte kommunerne omkring 9,3 mia. kr. på 11.000 anbragte børn, men trods ti års indsats kan Social- og Indenrigsministeriet ikke dokumentere, at sagsbehandlingen for anbringelse er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den ønskede effekt, lyder det.

Kommunerne skal 'oppe sig'
Ifølge Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), skal kommunerne til at 'oppe sig nu', ellers risikerer de ny kritik, hvilket vil være på højeste niveau. Omkring én procent af alle danske børn er anbragt uden for hjemmet enten i plejefamilier eller på institution.

Det er Social- og Indenrigsministeriet, der har ansvaret for rammerne for kommunernes indsats, mens kommunerne yder den konkrete indsats. Ifølge Statsrevisorerne har ministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøttet, at kommunerne indfrier anbringelsesreformen fra 2006, der skulle sikre anbragte børn samme muligheder som andre børn for at få en uddannelse, et arbejde og et familieliv.

Det skulle ske ved at stille krav om, at barnet skulle inddrages, og at der skulle følges mere systematisk op på indsatsen. Folketinget har siden gennemført yderligere tre reformer, og Social- og Indenrigsministeriet vil fremadrettet skærpe blikket for, hvordan kommunerne fører nye regler ud i livet.

- Det nytter ikke noget, at vi sætter ting i værk uden at følge ordentligt op på, om det har haft den fornødne effekt. Det vil jeg sætte mig i spidsen for, at vi får ændret på fremadrettet, siger ministeren.

Blandt tiltagene er en ny datastrategi for området, herunder oprettelsen af en analyse- og datastrategiafdeling i Social- og Indenrigsministeriet. Derudover har regeringen sat mål for social mobilitet, som følges op af en årlig socialpolitisk redegørelse, der skal kortlægge den socialpolitiske indsats i Danmark og dokumentere, hvordan det går på områderne.

Ritzau

 

Af DKNyt & Ritzau

10. august 2016